ממאמר למאמר; מפה לפה – כנסת מאמרים במדרש ובאגדה

Studies in Hermeneutics of Midrash and Aggadah

עמודים: 527

תאריך יציאה לאור: נובמבר 2022

דאנאקוד: 24951079

מסת״ב: 978-965-7815-10-6

מבצע פסח 30%

מחיר קטלוגי:

119.00

 ₪

מחיר באתר:

119.00 83.30

גב הספר

כמעט יובל שנים של מחקר ויצירה מכונסים בספר זה, שכולו אגדה. עשרים ושנים המאמרים הכלולים בספר, חלקם נתפרסמו במהלך השנים בכתבי עת ייעודיים, וחלקם רואים כאן אור לראשונה, עוסקים במגוון רחב של נושאים, הכלולים בספרות המקרא ובעיקר בספרות חז"ל.

חמישה שערים לספר. הראשון עוסק בפיענוח הציורים בפסיפסי בתי הכנסת העתיקים באמצעות המדרש.

השני מאיר את התופעה המדהימה של האינטרטקסטואליות במקרא, המהווה, לדעת המחבר, מנוע מרכזי ביצירת המדרש. חשיפתו של המנוע הזה תורמת תרומה מכרעת להבנת המדרש, ולשחזור דרך היווצרותו.

בשער השלישי חושף המחבר סוגה ספרותית ייחודית, שקרא לה: סיפורי דרשות. אלה סיפורי חכמים, שעיקר בניינם מיוסד על דרשות פסוקים ופרשות במקרא. הדרשות ממלאות בסיפור את תפקיד הגיבורים הספרותיים, וכך מעצבות את המסר הרעיוני שלו.

השער הרביעי עוסק בסוגה של סיפורי חכמים, שהוא תחום ההתמחות העיקרי של המחבר. כאן נכללו ניתוחים מדוקדקים של כמה סיפורים, שלא נכללו בספריו הקודמים של המחבר, מהם ניכרת תרומתו הייחודית לתחום רחב זה.

השער החמישי הוא לקט של מאמרים בנושאים שונים, מבוטניקה במשנה, ועד למוטיב החניטה והפחלוץ ביצירת עגנון.

השער השישי הוא שערו של הקורא, המוזמן להכנס שער לפנים משער, ולהפתח למעשה הלימוד של המחבר, ולאהבת התורה המדריכה אותו.

 

ד"ר עזריה בייטנר היה מרצה לתלמוד במכללה האקדמית "כנרת" בעמק הירדן, ולספרות חז"ל במכללות "לוינסקי" ו"אוהלו". תחומי ההתמחות שלו הם האגדה והמדרש, בהם פרסם מאמרים רבים במגוון נושאים רחב. הסוגה של סיפורי החכמים נמצאת במרכז עבודתו המחקרית, שגובשה לכלל שני ספרים שפרסם: סיפורי יבנה, ביקור חולים וניחום אבלים (בר אילן, תשע"א); הכהנים רגזנים הם, לדמותם של הכהנים באגדה (הקיבוץ המאוחד, תשע"ו). בנוסף לזה הוא פרסם רומן אוטוביוגרפי בשם: חמה עמוקה מן הצל (כרמל, תש"פ).

 

ספרים מומלצים בקטגוריה זו

חוות דעת

אין עדיין חוות דעת

היו הראשונים לכתוב ביקורת על הספר "ממאמר למאמר; מפה לפה – כנסת מאמרים במדרש ובאגדה"

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

פתח דבר ……………………………………………………………………………… 11
מבוא ………………………………………………………………………………….. 13

שער ראשון: מדרשים חצובים באבן
הדמות שבמרכז גלגל המזלות בבתי הכנסת –
האם היא דמותו של יעקב ? …………………………………………………….. 23
איל אחר – תרומת המדרש להבנת דמותו של האיל
בציור עקדת יצחק בפסיפס בית הכנסת בבית אלפא ……………………….. 66
את הכבס אחד – בפסיפס בית הכנסת בציפורי ………………………………… 81

שער שני: אינטרטקסטואליות במקרא כתשתית למדרש
מה ליעקב בעיר המקלט? –
מעגלים אינטרטקסטואליים ב”תודעת” הדרשנים ” ………………………… 111
בין נח לקרח – מקבילות לשוניות בשתי הפרשות ……………………………. 139
מדרש תשובת מנשה – בין “דברים” ל”מלכים” נולד סיפור ………………… 152
הדרשה שמאחורי הסיפור המדרשי ללא דרש ה ……………………………….. 169
אחר הדברים האלה – הסיפור שלא סופ ר ………………………………………. 199
יעקב אבינו לא מת – והפעם באמת ……………………………………………… 212

שער שלישי: סיפורי דרשות
סיפור דרשות – סוגה ספרות ית בתלמוד ובמדר ש …………………………….. 253
שורת דרשות כסיפור – דרשות כתחליף לעליל ה ……………………………… 288

שער רביעי: סיפורי חכמים
הלל הזקן על גג בית המדרש – סיפור של מהפכה ……………………………. 315
הריגתו של רבי עקיבא – שיאה של אהבת ה’ ………………………………….. 342
מות שני בניו של רבי מאיר – קריאה אחרת ……………………………………. 368
בנו ובתו של רבי צדוק – מלחמת פרשנות ……………………………………… 375
על מה חרבה ירושלים של בית שני, ועל מה חרב המקדש ? –
מעין מבוא למאמר על הורדוס והמקדש ……………………………………… 383
הורדוס – בונה המקדש ומחריבו –
סיפור הורדוס ובת חשמונאי, הורדוס ובבא בן בוטא ……………………… 398

שער חמישי: מכאן ומכאן
הכינויים בפיוטי יניי וזיקתם למדרש ……………………………………………. 435
בנות שוח – לזיהויו של העץ והפרי …………………………………………….. 470
אור כשדים – אש הכשדים………………………………………………………… 474
היחסים בין מדרש במכילתא לבין הפיוט “דיינו” בהגדה של פסח ………… 492
מוטיב החניטה והפחלוץ ביצירת עגנון …………………………………………. 501

נספחים
טבלאות טקסט בצב ע ………………………………………………………………. 519
תמונות פסיפסים בצב ע ……………………………………………………………. 533
מפות ………………………………………………………………………………….. 543
מקום פרסום ראשון של המאמרים ………………………………………………. 545
רשימת המחקרי ם …………………………………………………………………… 546
מפתח עניינים ואישים ……………………………………………………………… 553