"הדור של 1940": מתאבדים וחולי נפש בחברה הישראלית

"The Generation of 1940s": Suicide and the Mentally Ill in Israel

עמודים: 210

עריכה: דיטה גוטמן ודליה טסלר

תאריך יציאה לאור: אוקטובר 2020

דאנאקוד: 24950782

מסת״ב: 978-965-540-997-0

מבצע חודש הספר 30%

מחיר קטלוגי:

89.00

 ₪

מחיר באתר:

89.00 62.30

7 במלאי

גב הספר

הספר שלפנינו חושף לראשונה את סיפורו הטרגי של "הדור של 1940", ילידי שנות העשרים והשלושים של המאה הקודמת, שחוו כנערים וכנערות, ומאוחר יותר כבוגרים, את המאורעות הקשים של שנות הארבעים ותחילת שנות החמישים באירופה ובארץ ישראל. בצל זוועות מאורעות מלחמת העולם השנייה והמפגשים הרב-תרבותיים של שנים אלו – הצטברו מתחים ומועקות נפשיות, ורבים החלו לסבול מקשיים נפשיים. חלק התאבדו, וחלק סבלו מחרדות ומסיוטים, ומצאו את עצמם, אם מרצון ואם בכפייה, מאושפזים במוסדות פסיכיאטריים.הספר מתאר היסטוריה חברתית ותרבותית של אותם פגועי נפש ושל תגובת הציבור הישראלי כלפיהם. הוא מתמקד בפרק עלוּם למדי של אותה תקופה, ובכך תורם תרומה של ממש לתיעוד ההיסטוריה של מדינת ישראל. הוא גם מאיר לראשונה את הצד האפל של סיפור ההצלחה הישראלי בעשורים הראשונים לקיום המדינה.עודד היילברונר הינו פרופסור ללימודי תרבות והיסטוריה במכללת שנקר, באוניברסיטה העברית ובמרכז הבינתחומי בהרצליה. מחקריו עוסקים בהיסטוריה של תרבות גרמניה, אנגליה, אירופה וישראל.

ספרים מומלצים בקטגוריה זו

חוות דעת

אין עדיין חוות דעת

היו הראשונים לכתוב ביקורת על הספר ""הדור של 1940": מתאבדים וחולי נפש בחברה הישראלית"

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

תודות 11הקדמה 15א. פתיחה: העשור השני – עידן הנורמליות הישראלית? 15ב. מתודולוגיה ומקורות 24פרק ראשון: גישות וכיווני מחקר על התאבדות ומחלות נפש 33א. תיאוריות על התאבדו ת 331. הגישה הסוציולוגית והתיאוריה של דורקהיי ם 332. הגישות הפסיכולוגיו ת 363. הגישה התרבותי ת 37ב. תיאוריות על מחלות נפש 391. הקשר בין התאבדות למחלות נפ ש 392. מחלות נפש וגורמים חיצוניי ם 403. שונות תרבותית ומצבים חברתיים 414. רקע תרבותי וטיפול נפש י 435. טראומות מאוחרו ת 45פרק שני: מערכות בריאות הנפש ערב ולאחר הקמת המדינה –סקירה היסטורית 49א. מערכת בריאות הנפש עד הקמת המדינ ה 49ב. כינון מערכת האשפוז הפסיכיאטרי – העשור הראשון 50ג. שינויים במהלך העשור השני 52פרק שלישי: מתאבדים וחולי נפש: ממדי התופעות והפרופיל התרבותי 55א. מתאבדים 551. בעיית המהימנות של נתונים סטטיסטיים על התאבדות בישרא ל 552. מגמות בשיעור המתאבדים בישראל 573. התפלגות המתאבדים לפי מגדר, מוצא וגי ל 58ב. אוכלוסיית חולי הנפש ומאפייניה 611. ממדי האשפוז והתחלוא ה 622. מאפיינים של אוכלוסיית חולי הנפ ש 66פרק רביעי: התקבלות מעשי ההתאבדות ומחלות הנפשבציבוריות הישראלית 71א. בין סנסציה לאחריות ציבורית: הדיון הציבורי בהתאבדויות 711. מאפייני הסיקור העיתונא י 712. ואדי רושמיה ורמות השבים: סיפורן של שת י”התאבדויות קולקטיביות ” 773. “בארץ הזו אנשים אינם מאושרים” הדיון הציבורי בהתאבדויות 784. הביקורת על הסיקור העיתונאי וההחלטה למתן את הסיקו ר 805. ביטול האיסור על ניסיון התאבדות בחוק הישראל י 81ב. הדיון הציבורי במחלות וחולי הנפש 821. הפרת הסדר הציבור י 822. חולי נפש, קבצנות ומומי ם 863. מטרד לשכני ם 874. “מכתבי משוגעים ” 885. חולי נפש כפושעים ואלימי ם 896. יחס המשפחות לחולי הנפ ש 917. חולי נפש כמקור לבוש ה 92פרק חמישי: הטיפול בחולי הנפש 95א. תיאוריה ומתודולוגי ה 95ב.בתי חולים ציבוריים 971. חיי היום יום בבתי החולים – הקבל ה 972. התנאים בבתי החולי ם 983. ועדות ביקור ת 1014. בית החולים לחולי נפש בעכ ו 1025. ניסיונות לשפר את דימוי בתי החולים לחולי נפ ש 104ג. שינויים במערך האשפו ז 109ד. אבחנה וטיפול בקהיל ה 1121. ניצולי שואה ומחושים פסיכוסומטיי ם 1122. ניצולי שואה מול יוצאי אסיה־אפריקה:סטראוטיפים עדתיים בטיפול בחולי נפ ש 1143. טיפול נפשי וסטריאוטיפים עדתיים 1184. סטריאוטיפים מגדריים ברפואת נפ ש 119פרק שישי: מודרניות, לחץ וטראומה מאוחרת: הסברים בני התקופהלהתאבדויות ומחלות נפש 123א. בעיות הקשורות במודרניזציה מואצ ת 1231. לח ץ 1262. רע ש 1273. חרדה מפני שינו י 1284. חרדה אטומי ת 1295. דרישות חומריות ועליה ברמת החיים 1306. התאבדות אגואיסטי ת 131ב. השפעה מאוחרת של טראומה –הפחתה במצוקה הקיומית־הקולקטיבית 131ג. סיכו ם 135סיכום: “הדור של 1940 “: הסבר דורי על תופעת המתאבדיםוחולי הנפש בעשור השני 137נספחים 1451. תיאורי התאבדויות בעיתונות הישראלית, דעת העיתונות על הנסיבו תוהסיבות להתאבדויות, הווי החיים בבתי חולים לחולי נפ ש 1452. טבלאו ת 154מקורות 185

דילוג לתוכן