עבריינות מין בישראל: מגמות בחקיקה, בהערכה ובטיפול

Sexual Offences in Israel: Trends in Legislation, Assessment and Treatment

עמודים: 514

עריכה: אלי שקדי

תאריך יציאה לאור: דצמבר 2021

דאנאקוד: 24950966

מסת״ב: 978-965-7791-98-1

50% הנחה

מחיר קטלוגי:

119.00

 ₪

מחיר באתר:

119.00 59.50

גב הספר

במהלך העשורים האחרונים אנו עדים לעלייה ניכרת במודעות הציבורית והמקצועית בכל הקשור בעבירות מין, בהשפעה שיש להן על החברה בכלל ועל הקורבנות בפרט. זאת בעקבות חשיפה ציבורית רחבה למקרים של עבירות מין קשות שכללו חטיפה ורצח של ילדים וצעירים בידי עברייני מין מורשעים. כל אלה תרמו לדיון מחודש באשר לתגובה החברתית הראויה. מדינות מערביות רבות, ובהן ישראל, פעלו לקבוע הסדרים להתמודדות עם עברייני מין, לטיפול בהם, לליוויָם ולהגנה על הציבור מפניהם. הספר מאגד תחת מטרייה אחת מאמרים העוסקים בנדבכים השלובים זה בזה ומשלימים זה את זה: עבריינות מין בראי החוק; אבחון והערכת מסוכנות של פוגעים מינית; טיפול בפוגעים מינית; והתמודדות של גורמים מקצועיים וחברתיים עם עבירות מין. בכך מאפשר הספר לתת תמונה רחבה על תחום ייחודי זה. הספר נכתב על־ידי קרימינולוגים, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, פסיכיאטרים ועורכי דין, חוקרים ואנשי טיפול מהמובילים בארץ בתחום מורכב זה של עבריינות מין. הספר מיועד לאנשי מקצוע, לחוקרים ולסטודנטים. מטרתו להעשיר את הידע ואת ההבנה בסוגיות השונות הקשורות בעבריינות מין, ולשמש כבסיס ללמידה, לדיונים ולמחקרים נוספים בתחום. הספר יוצא לאור בסיוע עמותת קש"ת, המפעילה שירותים בתחום הרווחה. 

ספרים מומלצים בקטגוריה זו

חוות דעת

אין עדיין חוות דעת

היו הראשונים לכתוב ביקורת על הספר "עבריינות מין בישראל: מגמות בחקיקה, בהערכה ובטיפול"

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

מלי שחורי ביטון, יהודית אבולעפיה וליזה צב י : מבו א …………………….. 7על העורכו ת ………………………………………………………………………. 16על המחברי ם ……………………………………………………………………… 17שער ראשון: עבריינות מין בראי החוקרוברט אפשטיין, גליה ניב וטובה הלפמ ן :מגמות בחקיקה ובשיקום עברייני מין בעולם ובישראל –בין סיכון לסיכוי ……………………………………………………………….. 27איתן ניקוטר ה :חוקי הרישום והיידוע לגבי עברייני מין בעולם ובישרא ל ………………… 52חווה דיין :בהיעדר הסכמה והפלל ה: נקרופיליה כמקרה בוחן ………………………… 77שער שני: אתגרים באבחון והערכת מסוכנות של פוגעי ם מיניתיואל שפרן, טל יעקובוביץ’ ויעל אידיסי ס :101 ……… ICD־ וה DSM־ נטיות מיניות, סטיות מיניות ומה שביניהן בראי הרונית ארגמן והילה דרור י :מה בין עבריינות מינית והתנהגות מינית מוגבר ת:התנהגות מינית כפייתית, התמכרות למין והיפרסקסואליות …………. 127יהודית אבולעפיה וליזה צב י :הערכת מסוכנוּת בקרב עברייני מין בוגרים: עבר, הווה, עתיד …………. 156יעקב ראובן וחגית תורג’מ ן :גורמי סיכון בקרב מתבגרים פוגעים מינית ומתבגריםעוברי חוק במוסדות תקון לנוער ………………………………………….. 176הַלַ א משרקי ואריק רימרמ ן :מסוכנוּת מינית, מסוגלות לעמוד לדין ואחריות פליליתשל עברייני מין עם מוגבלות שכלי ת……………………………………… 205נמרוד שני ומורן ד ודיא ן :ניהול סיכון של מורשעים בעבירות מין – לקטינים שהוגדרו מרא ש….. 231שער שלישי: היבטים בטיפול בפוגעים מיני תמשה בירגר ורפאל חיים פלישמ ן :טיפול תרופתי בעברייני מין והפרעות פרפיליו ת …………………………. 253טליה אתגר ונועם נד ר :שינויים ותמורות לאורך השנים בטיפול בילדי םפוגעים מינית בישרא ל ……………………………………………………… 276כרמית קלר־חלמיש, אתי רחמים וענבל פלג־קוריא ט :צדק מאחה במקרה של פגיעה מינית בין אחאיםככלי לאיחוי המרחב המשפחתי…………………………………………… 296ענת זליג, נטע שפרן ויהודית אבולעפי ה :לצעוד בנעלי המטופ ל: אמפתיה ככלי בטיפול המשפחתיבפגיעה מינית בין אחאים ………………………………………………….. 319חגית בראלי ויעל אידיסי ס :מה נתפס בעיני המטופלים כיעיל בקשר טיפולי עם עברייני מין ………. 346אלעד שרים ונחמי באו ם :השפעת הטיפול בעברייני מין על המטפלים ………………………………. 371שער רביעי: סוגיות נבחרות בתפיסה ובהתמודדות עם עבירות מיןמלי שחורי ביטון וענת משי ח :הצצה לעולמם הרגשי של עורכי דין המגינים על עברייני מין …………. 401דנה פוגץ’ וענת פל ג :ממיתוסים לבנות אדם? ההשלכות הדואליות של נראוּתנפגעוֹת עבירות מין בתקשורת ובמשפ ט …………………………………. 429שרה זלצברג :שינויים בדפוסי התמודדות עם פגיעות מיניותבחברה החרדית בישרא ל …………………………………………………… 455מלי שחורי ביטון, ליזה צב י (הדר איבגי,שירי שקדי, נופר זנדאניויעל יוס ף ) :מה שרואים מכאן לא רואים משם: תפיסת הטרדות מיניותבעיני משפטני ם ………………………………………………………………. 481I…………………………………………………………………………………Abstracts