עם, מולדת וספר – על הטקסטואליזציה של העם היהודי

People, Homeland, and Book On the Textualization of the Jewish People

עמודים: 444

עריכה: עמרי שאשא

תאריך יציאה לאור: נובמבר 2021

דאנאקוד: 24950959

מסת״ב: 978-965-7791-58-5

פסח 2024

מחיר קטלוגי:

99.00

 ₪

מחיר באתר:

99.00 69.30

גב הספר

האם היהודי הוא ישראלי; בשר ודם, או שמא היהודי אינו אלא הסובייקט המופשט של אידיאות; עם המכוּנן אך ורק על-ידי "הספר", מעין רוח רפאים ללא קיום ממשי? האם מולדתו היא ארץ ישראל, כברת ארץ ממשית שאליה הוא משתוקק, או שמולדתו של היהודי היא ארון הספרים שאין לו עגינה במקום ריאלי אלא בתודעה שבלב? שאלות יסודיות אלה מסרבות להיעלם מהשיח היהודי כבר מאות בשנים; התשובות להן יוצרות מעין שני עמים יהודיים שונים, ההולכים ומתרחקים זה מזה עד כדי אובדן הדמיון המשפחתי ביניהם: חלק אחד מעוגן בקיום הממשי ובמרחב מקומי, וחלק אחר מכונן על-ידי ספריה ומערך אידיאות. הספר עם מולדת וספר, הוא ניסיון ראשון להתמודדות מקיפה עם שאלה זו. הוא  בוחן את רגע לידת הרעיון ההופך את הקיום היהודי ואת המולדת הממשיים לקיום רוחני המנותק מהממשות הריאלית. טענת הספר היא שאידיאות אלה התפתחו כתגובה להגותו של הפילוסוף  פרידריך הֶגֶל, שאפיין את היהודי כרוח רפאים שנותק מההיסטוריה הממשית. אינטלקטואלים יהודים רבים אישרו את הניתוח שהציע הגל, אבל טענו כי דווקא מה שהגל שלל – ראוי להוקרה: העם היהודי הוא עם הנצח, כי הוא עם המכונן על-ידי הרוח, ומולדתו היא הספר. הספר מנתח באופן ביקורתי את מכלול הרעיונות שצמחו בהקשר זה. שיאו של הספר מצוי בטענה שהציונות היא התמודדות חזיתית עם הרחנתו המוחלטת של העם היהודי. הציונות בשלל גילויה היא תביעה לשיבה אל הקיום היהודי הממשי, חזרה לחיי בשר ודם הנטועים במקומות. חיים אנושיים קונקרטיים הם ערש לידת האידיאות, ולא הניתוק מהם. הספר מראה כי המהפכה הציונית היא שיבה אל תפיסות היסוד של המסורת היהודית עתיקת היומין, שצירפה את הרוחני לממשי, ושללה את החריגה מהממשי. הספר מציב תפיסה  המשלבת  עבר בהווה והווה בעבר, ומצביעה על המשמעות הקיומית של חיים יהודיים, המחייבים את מכלול הקיום הממשי. פרופ' אבי שגיא, מלמד פילוסופיה באוניברסיטת בר אילן  שבה הקים וניהל במשך שנים רבות את התוכנית ללימודי פרשנות ותרבות. שגיא הוא גם עמית מחקר בכיר במכון שלום הרטמן. הוא פרסם ספרים ומאמרים רבים בתחומים שונים   של הפילוסופיה הכללית והיהודית.

ספרים מומלצים בקטגוריה זו

חוות דעת

אין עדיין חוות דעת

היו הראשונים לכתוב ביקורת על הספר "עם, מולדת וספר – על הטקסטואליזציה של העם היהודי"

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

מבו א ……………………………………………………………………………… 11פרק ראשון: מולדת, עם ושפ ה ………………………………………………. 16פרק שני: על הזרת המולד ת ………………………………………………….. 37א . ניצני הרעיון …………………………. ………………………….. ……………….. . 37ב. הביקורת ההגליאנית …………………………. ………………………….. …….. . 38ג . המגמה ההיסטוריוסופית: עמדתו של רנ”ק …………………………. …….. . 42פרק שלישי: המענה ההיסטוריוסופי: מגרץ ועד בארו ן …………………. 52א . צבי גרץ …………………………. ………………………….. …………………….. . 52ב. עמדתו של דובנוב …………………………. ………………………….. ……….. . 72ג . עמדתו של שלום בארון…………………………. ………………………….. …. . 90פרק רביעי: תאולוגיה, רומנטיקה ואקזיסנציאליז ם ………………………. 114מבוא ………………………………………………………………………………….. 114א. הרמן כהן: בין אוניברסליזם לפרטיקולריזם …………………………. …… . 114ב. הפולמוס בין כהן לבוב ר ……………………………………………………… 137ג. ‘אומת התורה’: יצחק ברויאר תלמידו של הרמן כה ן? ………………….. . 144ד. אידאליות יהודית ושאלת משמעות הגיו ר ………………………………… 150פרק חמישי: פרנץ רוזנצווייג: מהקיום הקונקרט יאל העם והמולד ת ……………………………………………………………. 153מבוא: פרנץ רוזנצווייג ההוגה האישי …………………………………………… 153א. רוזנצווייג: בין אקזיסטנציאליזם ליהדות …………………………. ………. . 162ב. זהות ראשונית ועצמיו ת ………………………………………………………. 165ג. בין עצמיות היחיד לעצמיותו של עם …………………………. ……………. . 172ד. עצמיות, זרות והיסטורי ה …………………………………………………….. 183ה. הארץ הראלית וארץ הקודש …………………………. ……………………….. . 186ו. שפה, עם ואלוהים …………………………………………………………….. 194ז. השפה האונטולוגית: הלשון הראשונית,השפה החיה והעם היהוד י …………………………………………………… 200פרק שישי: מגלות לטקס ט ……………………………………………………. 217א . על ראשוניות הגלות …………………………. ………………………….. ……… . 217ב. ‘לך ל ך ‘: בין צייטלין לסולובייצ’י ק …………………………. ……………….. . 219ג . הטקסט כמולדת: הגותו של סטיינר וממשיכיו …………………………. …. . 224פרק שביעי: הטקסט כמולדת, המגמה ההיסטורית תרבותי ת ………….. 235מבוא ………………………………………………………………………………….. 235א. המגמה ההיסטורית תרבותית …………………………. ……………………… . 235ב. שפינוזה: הולדת הטקסטואליות של העם היהוד י ……………………….. . 236ג. עמדתו של משה מנדלסון: בין מנדלסון לשפינוזה ………………………. . 241ד. מנדלסון על טקסט ומולד ת …………………………. ………………………… . 252ה. בעקבות מנדלסון ומעבר לו …………………………. ……………………….. . 255ו. ממנדלסון לשמשון רפאל הירש …………………………. ………………….. . 261ז. שיבתו של היהודי הטקסטואלי: מהיינה ועד משפחת עו ז …………….. 264פרק שמיני: המגמה הלשונית־אונטולוגית :הגותו של אדמון ז’אבס ופצעי הקיום היהוד י …………………………… 279מבוא ………………………………………………………………………………….. 279א. טקסט ומשמעות הקיום היהודי …………………………. …………………… . 280ב. על הקיום היהודי ועל המולדת ………………………………………………… 301ג. התורה שבעל פה כמולדת ……………………………………………………. 306פרק תשיעי: בבל וירושלים: הגותו של שמעון ראבידובי ץ …………….. 318מבוא ………………………………………………………………………………….. 318א. בבל וירושלים: בין מתודה למסע אקזיסטנציאלי ………………………… . 319ב. בבל וירושלים: בין דיאלקטיקה פתוחה לדיאלקטיקה סגור ה …………. 332ג. ‘בבל וירושלים’, ‘בית ראשון ובית שני’ :בין סתירה לדיאלקטיקה ……………………………………………………… 334פרק עשירי: המענה הציוני לפרידריך הג ל ………………………………… 356פתיחה: זרות, אידאליות וטקסטואליות ביקום היהוד י ………………………. 356א. מהגל ועד פינסקר: על המורשת ההגליאני ת …………………………. …… . 360ב. התפנית הציונית: שיבת רוח הרפאים היהודית להיסטורי הולידת היהודי הראלי ………………………………………………………….. 367ג. הקיום היהודי, בין שאלה פוליטית לשאלה אקזיסטנציאליסטית:ביקורת השיח ההרצליאני …………………………. ………………………….. . 374ד. הרצל, סארטר והזז ……………………………………………………………. 377ה. שוב על הגל …………………………. ………………………….. ………………. . 383ו. לכמה מולדת זקוק האד ם …………………………………………………….. 386ביבליוגרפי ה…………………………………………………………………….. 392מפת ח שמות ו יצירו ת ………………………………………………………….. 415מפת ח נושאי ם ………………………………………………………………….. 421