אוקימתא – שיח הרמנויטי, שיח פרשני ומשמעות תיאולוגית בתלמוד הבבלי

Okimta

עמודים: 194

עריכה: מירב יקיר

תאריך יציאה לאור: פברואר 2022

דאנאקוד: 24950774

מסת״ב: 978-965-540-965-9

25 ש"ח

מחיר קטלוגי:

84.00

 ₪

מחיר באתר:

84.00 58.80

גב הספר

מה הקשר בין גמד המתכופף, הפה של עוג מלך הבשן, ומחט נעוצה באדמה? כל אלה הם דוגמאות – קיצוניות כמובן – של צורת הפרשנות הנפוצה ביותר בתלמוד הבבלי: האוקימתא. לאוקימתא הבבלית יצא שם רע במאתיים השנים האחרונות, וכבר ראשוני חוכמת ישראל קבלו על הפירושים העקומים והקשים הממלאים את התלמוד. הספר שלפניכם מבקש לחפש היגיון בשיגעון, ומנסה להבהיר את ההרמנויטיקה החז"לית. מצד אחד, מבקש הספר להציע מודלים הרמנויטיים אפשריים אחדים אשר עשויים להציע פשר לפרשנות האוקימתא; מצד שני, נבחנים בספר מקרים נדירים שבהם נשללת בידי התלמוד הבבלי עצמו הלגיטימיות של פרשנות אוקימתא. בכך מבקש הספר לשרטט את קו הגבול שבין הראוי ובין זה שאיננו ניתן להשמעה. השיח הפרשני אשר נחשף כתוצאה מכך הוא שיח רב־קולי, שבור ומפורק, אשר יש בו מגוון של הגיונות, אשר לא תמיד מסתדרים זה עם זה, אולם יחד הם יוצרים פסיפס פרשני מרהיב.ד"ר איתמר ברנר הוא מרצה וראש התוכנית לתואר שני במחשבת ישראל במכללה האקדמית הרצוג.    

ספרים מומלצים בקטגוריה זו

חוות דעת

אין עדיין חוות דעת

היו הראשונים לכתוב ביקורת על הספר "אוקימתא – שיח הרמנויטי, שיח פרשני ומשמעות תיאולוגית בתלמוד הבבלי"

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

הקדמה                                                                       13מבוא                                                                         17מחלוקת בתוך הבית: כיצד התהווה התלמוד הבבלי?                             17’סתמאי’ או ‘אנונימי’? – בין היסטוריה לספרות                                     19צורת הקריאה של הטקסט התלמודי                                                    21פרק ראשון: פירושים ליטראליים, פירושים לא־ליטראליים והתלמוד הבבלי                                                           24הגדרות ראשוניות                                                                           24אל מעבר ל’פשט’ ול’דרש’                                                                26הכשל של המובן מאליו: האם יש טקסט ‘שקוף’ ומובן ‘שקוף’?                28משחקי לשון, קהילות פרשניות והקריאה הליטראלית                             30פרק שני: פרשנות, רפלקסיה והרמנויטיקה                                32מבוא                                                                                           32הבחנה בין שני פירושים בתלמוד הבבלי: סוגיות ‘במאי קמיפלגי’              33סוגיית פסחים, סג ע”א                                                                    34סוגיית גיטין, ע ע”ב                                                                        35סוגיית חולין, קי”ח ע”ב                                                                   36המשמעות של היעדר רפלקסיה הרמנויטית בתלמוד הבבלי                      38פרק שלישי: הפרשנות בתלמוד הבבלי כיישום                           40מבוא                                                                                           40הפרשנות כיישום בתלמוד הבבלי                                                       41קשיים במודל היישומי                                                                     45פרק רביעי: הפרשנות כמשחק שפה, ייצור שפה ו’הגדלת תורה’        49מבוא                                                                                           49פרשנות כייצור שפה                                                                       49הפרשנות בתלמוד הבבלי כתכלית לעצמה                                            51קשיים במודל ‘הגדלת תורה’                                                             53  פרק חמישי: הפרשנות התלמודית כביקורת תרבות                       60מבוא                                                                                           60ההלכה כרכיב תרבותי                                                                     61הפרשנות התלמודית למקורות הלכתיים כ’ביקורת תרבות’                       63פרק שישי: דחיות תוכניות                                                  66מבוא                                                                                           66דחיות הרמנויטיות ודחיות תוכניות                                                     66דחיית פירוש בשל חומרי המסורת                                                      68דחיית פירושים בשל סתירה בין תוכן הפירוש והטקסט המתפרש               70’דחיות תוכניות’: תרבות, תיאולוגיה והשיח הפרשני                               75פרק שביעי: “אכפל תנא לאשמעינן כולי האי”: דחייה הרמנויטית מרובת ביאורים                                       78מבוא                                                                                           78″אכפל תנא לאשמועינן כולי האי” – הביטוי והופעותיו בתלמוד               80נקודת מבט ראשונה: הפירוש – מודל ‘החבל הנקרע’                              81קשיים במודל ‘החבל הנקרע’                                                             88נקודת מבט שנייה: הטקסט המתפרש                                                  90מודל ‘הטקסט המתפרש’: סיכום                                                        96קשיים במודל ‘הטקסט המתפרש’                                                       97נקודת מבט שלישית: השיח הפרשני                                                   98קשיים במודל ‘השיח הפרשני’                                                         103במקום סיכום: ריבוי ביאורים כדמיון משפחתי וככלי לניתוח תרבות         104פרק שמיני: נדחקים לפינה?: דחיקת פירושי אוקימתא כעיצוב פוליטי של החירות הפרשנית                                  106מבוא                                                                                         106דחקינן ומוקמינן מתניתין בתרי טעמי ולא מוקמינן בתרי תנאי                 107’דחקינן ומוקמינן’ והריבון הפרשני הקולקטיבי                                    118’דחקינן ומוקמינן’: סיכום                                                               119שנויא דחיקא                                                                               120’שנויא דחיקא’: סיכום                                                                   129מאי דוחקיה                                                                                130דברי אמוראים וטקסט אנונימי בסוגיות ‘מאי דוחקיה’                           138עיצוב סוגיות ‘מאי דוחקיה’ לאור סיומן                                             143 השיבה אל המקור התנאי בדברי רבא                                                 146במקום סיכום: ביקורת ואשרור החירות הפרשנית בסוגיות ‘מאי דוחקיה’   147פרק תשיעי: ביטויי זלזול, לעג והגחכה ביחס לפירושים בתלמוד הבבלי                                                           150מבוא                                                                                         150’אחיכו עלה’                                                                                151מחכו עלה במערבא                                                                       155בדותא/ברותא היא                                                                        155כי ניים רב ושכיב אמר להא שמעתתא                                                156דמעיילין פילא בקופא דמחטא                                                         157סיכום                                                                                        158אחרית דבר                                                                 159הערות סיום                                                                 165רשימת קיצורים ביבליוגרפיים                                            195מפתח מקורות                                                              213מפתח אישים                                                               219מפתח מונחים                                                              225