לשם שמיים

עמודים: 466

תאריך יציאה לאור: נוב-16

דאנאקוד: 24950405

מסת״ב: 978-965-540-632-0

מחיר קטלוגי:

119

 ₪

מחיר באתר:

119.00

המלאי אזל

גב הספר

לשם שמים – חסידים, מתנגדים, משכילים ומה שביניהם הוא קובץ מחקרים שעניינם ההיסטוריה של שלוש התנועות העיקריות שפעלו בקרב יהודי מזרח אירופה למן אמצע המאה השמונה-עשרה ועד לשלהי המאה התשע-עשרה.הנושאים הנידונים בפרקים העוסקים בחסידים הם ה"חצר" החסידית שהייתה מרכז המרה אל החסידות, יחסי הגומלין בין מוסד ה"צדיק" ובין "תורת הצדיק", שאלת מקומו של הרעיון המשיחי בראשית החסידות והמניעים לעליית החסידים לארץ ישראל. בפרקים על המתנגדים מובאים דיון משווה בין הגאון מווילנה ובין רבי חיים מוולוז'ין ורבי ישראל סלנטר, בחינת יחסי הגומלין בין ראש הישיבה הליטאית ובין תלמידיו ועיון בתפקיד שספרות השבחים החרדית-ליטאית ממלאת בעיצוב דמותם המיתולוגית של "הגדולים". בפרקים העוסקים במשכילים נידונות שאלת מבשרי ההשכלה, הפרוגרמה החינוכית של ההשכלה, כמו שהוצגה בספר "תעודה בישראל", ופרשת "ההשכלה מטעם" שהייתה נקודת מפנה ביחסים בין המשכילים ובין נאמני המסורת.עמנואל אטקס הוא פרופסור אמריטוס להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים. ספרים שחיבר: רבי ישראל סלנטר וראשיתה של תנועת המוסר; ליטא בירושלים – העילית הלמדנית בליטא וקהילת הפרושים בירושלים לאור אגרות וכתבים של ר' שמואל מקלם; יחיד בדורו, הגאון מווילנה – דמות ודימוי; בעל השם, הבעש"ט – מאגיה, מיסטיקה הנהגה; בעל התניא, רבי שניאור זלמן מלאדי וראשיתה של חסידות חב"ד ועוד.

ספרים מומלצים בקטגוריה זו

חוות דעת

אין עדיין חוות דעת

היו הראשונים לכתוב ביקורת על הספר "לשם שמיים"

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

פתח דבר 9מבוא 11חסידים 12מתנגדים 14משכילים 17ומה שביניהם 18חסידיםפרק ראשון: חקר החסידות: מגמות וכיוונים 23על הרקע החברתי לצמיחת החסידות 24על מקומו של הרעיון המשיחי בראשית החסידות 28בין חסידות לשבתאות 30על הדבקות בראשית החסידות 36האם הייתה החסידות גורם מערער או מלכד? 37פרק שני: עדותו של ר’ משולם פייבוש הלר על ראשית החסידות 42מורי החסידות – “אנשי מופת, בעלי רוח הקודש” 43עבודת השם “באמת” 46תלמוד תורה ודבקות 51סיכום 56פרק שלישי: ה”חצר” החסידית בשלביה הראשונים 58בחצרו של המגיד ממזריטש 59ה”חצר” של ר’ חיים חייקל מאמדור 67פרק רביעי: הצדיק – זיקת הגומלין בין דפוס חברתי למשנה רעיונית 77פרק חמישי: איגרת מאת רבי יחזקאל פאנעט בדבר מעלת הצדיקים 88פרק שישי: על המניעים לעליות החסידים לארץ ישראל 98מחלוקת החוקרים על מעמדה של המשיחיות בראשית החסידות 98נימוקים לתמיכה בעמדת גרשם שלום 114כלום היה מניע משיחי לעליית החסידים בשנת תקל”ז? 116פרפראות לחכמה 128מתנגדיםפרק שביעי: שלושה מנהיגים מתמודדים עם משבר –הגאון מווילנה, רבי חיים מוולוז’ין ורבי ישראל סלנטר 139הגר”א – מלחמה נגד המינים 140רבי חיים מוולוז’ין – ביצור המעמד של לימוד התורה 144רבי ישראל סלנטר – תיקון האדם והגנה על המסורת 149מנהיגים לנוכח משבר – דיון השוואתי 154פרק שמיני: ישיבה עם עיירה – המקרה של וולוז’ין 158פרק תשיעי: סמכות ואוטונומיה – ראש הישיבה הליטאית ותלמידיו 169סמכות ואוטונומיה 169בין וולוז’ין לטלז 172שתי סטירות שסטר הנצי”ב 179מרידת התלמידים בראש הישיבה 182הישיבה הליטאית וההשכלה 190סיכום ומסקנות 197פרק עשירי: על עיצוב דמות “הגדולים” בספרות השבחים החרדיתֿליטאית 202″ועשית ככל אשר יורוך” 202″דעת תורה” וסמכותם של “הגדולים” 204ספרות השבחים על “הגדולים” 207כיצד היו “גדולי ישראל” ל”גדולים” ובמה התבטאה גדולתם? 211הפוליטיקאי בשירותם של “גדולי ישראל” 221מלחמתם של “גדולי ישראל” בציונות 224כבוד “הגדולים” הסתר דבר – על הצנזורה בספרות השבחים החרדית 231סיכום: דיוקן “הגדולים” בספרות השבחים ומשמעותו 246משכיליםפרק אחדֿעשר: “מבשרי ההשכלה” במזרח אירופה 253פרק שניםֿעשר: ספר “תעודה בישראל” של יצחק בר לוינזון –בין תמורה למסורת 272פרק שלושהֿעשר: פרשת “ההשכלה מטעם” והתמורה במעמדתנועת ההשכלה ברוסיה 290יזמת הממשלה הרוסית להנהיג רפורמה בחינוך היהודי 292מעמד תנועת ההשכלה ברוסיה בשנות הֿ20 והֿ30 של המאה התשעֿעשרה 295התארגנות המשכילים בעקבות יזמת הממשלה 300המסע הראשון של מקס ליליינטל בתחום המושב 306המסע השני של ליליינטל וועידת הרבנים 319התמורה במעמד המשכילים 325פרק ארבעהֿעשר: מאגיה ובעליֿשם בספרות ההשכלה 340המאגיה ומלחמת סופרי ההשכלה בחסידות 340מאגיה וחסידות בהיסטוריוגרפיה המשכילית 347היחס למאגיה כביטוי לדימוי העצמי של המשכילים 353ביקורות על ספרים”הבעש”ט ההיסטורי” – בין רקונסטרוקציה לדקונסטרוקציה 359צמיחתה של חסידות חב”ד 378החזון המשיחי של ר’ נחמן מברסלב 383הרבי, המשיח ו”השלוחים” 387על מחקר החסידות של גרשם שלום 394″תורה לשמה” במשנת רבי חיים מוולוז’ין 399ישיבות ליטא בין שתי מלחמות עולם 414החזון איש – האיש, החזון והמיתוס 419משבר המשפחה היהודית ברוסיה של המאה התשעֿעשרה 426בין דת לכלכלה: לדמותו של “היישוב הישן” בראשית המאה העשרים 433קיצורים ביבליוגרפיים 439מקום פרסום קודם של פרקי הספר 454מפתח שמות, יצירות ומקומות 457