"האמת הכפולה" – עיונים בהגות הדתית המודרנית במאה התשע עשרה ובהשפעתה על ההגות היהודית במאה העשרים

עמודים: 477

תאריך יציאה לאור: 2016

דאנאקוד: 24950369

מסת״ב: 978-965-540-559-0

מחיר קטלוגי:

119

 ₪

מחיר באתר:

119.00

המלאי אזל

גב הספר

בספר זה ימצא הקורא המשך לספרי הדרך הממוצעת, הנסב על הקושי שעמד בפני אנשי "הזרם האמצעי" בחקר מחשבת ישראל במאה התשע עשרה: לשלב את הֶגֵדי התורה, שנחשבו בעיניהם כהתגלות אלוהית, בהֶגֵדי המדע, שמקצת מסקנותיו נראו להם כסותרות את התורה. מסתבר שאותו קושי עמד גם בפני "זרם האמצע" במאה העשרים ונראה שהוא הושפע מרש"ר הירש ומשד"ל.בספר מוצגות שלוש אסכולות של תלמידי חכמים מרתקים, יחידי סגולה ועתירי זכויות, שספגו את התרבות הכללית והיהודית של מולדתם. אסכולה אחת של פוסקים ופרשני תורה שראשיתה ברב עטלינגר וסופה ברב ברקוביץ, ואסכולה שנייה של אנשי הגות יהודית שראשיתה בחכם יצחק ברנייס, וסופה בישעיהו ליבוביץ. הציר העיקרי של שתיהן הוא רש"ר הירש. האסכולה השלישית היא של פרשני תורה שראשיתה בשד"ל והמשכה בקאסוטו. שלוש שיטות לימוד אלה נהגו עד להקמת מדינת ישראל הריבונית.הניסיון לטפל בקשיים שנתקל בהם מי שמאמין באלוהים ובהתגלות, ובד בבד מבקש להתחבר לתרבות המערבית ולפילוסופיה שלה ולקבל את מסקנות המחקר המדעי, עובר כחוט השני בין ההוגים שהספר עוסק בהם. מכאן שמו האמת הכפולה. בין ההצעות השונות בולטת זו של שד"ל, שהציע את עמדת "האמת הכפולה" (על פי אליה דלמדיגו, 1493-1458) או בניסוחה המודרני – העמדה הדיאלקטית הבלתי פתירה, הגורסת שיש לאחוז בו-בזמן בתבונה האנושית ובמסורת הדתית שבכתבי הקודש ובספרות חז"ל, שכן הן מקורות ראויים להכרת האמת והטוב, גם אם לעתים הן סותרות זו את זו. הסתירה כואבת ומאתגרת כאחת, אך ההשלמה עמה מאפשרת את המשך החקירה ואת העיון והחוויה, והיא נותנת לאדם הדתי החושב קיום בעולמו. הספר שלפניכם עוסק בעמדותיהם של הרמן כהן, פרנץ רוזנצוויג, ישעיהו ליבוביץ, דוד צבי הופמן, יעקב יחיאל ווינברג, אליעזר ברקוביץ, הרב קוק ומשה דוד קאסוטו.ד"ר אפרים חמיאל מילא תפקידי ניהול שונים בבנק לאומי ועם פרישתו המוקדמת השלים תואר שלישי במחשבת ישראל באוניברסיטה העברית ואף לימד בה מספר שנים. עתה הוא ממשיך לעסוק בחקר מחשבת ישראל בעת החדשה.

ספרים מומלצים בקטגוריה זו

חוות דעת

אין עדיין חוות דעת

היו הראשונים לכתוב ביקורת על הספר ""האמת הכפולה" – עיונים בהגות הדתית המודרנית במאה התשע עשרה ובהשפעתה על ההגות היהודית במאה העשרים"

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

תוכן הענייניםפתיחה 11פרק ראשון: רש”ר הירש – המחנך הנאואורתודוקס, הנאורומנטי,ועמדת הזהות הנאופונדמנטליסטית 16רקע 16; מאפייני יסוד בהגותו של הירש 17; מהפכת החינוך 18; מהפכת מעמד האישה ביהדות 19; נאורומנטיקה 21; נאופונדמנטליזם 24; נטרול שיבת ציון לעתיד האוטופי שמחוץ להיסטוריה 34פרק שני: הפרשנויות מימין ומשמאל למשנתו של רש”ר הירש 36הקדמה 36; ‘תורה עם דרך ארץ’ – אמת לכתחילה או פשרה בדיעבד 37; בין פרטיקולריזם לאוניברסליזם 55; שיבה ריאלית לציון בתוך ההיסטוריה: הירש מבשר ציונות או מתנגד לה? 60; סיכום 69פרק שלישי: ‘גמול שמים’ – תורת ההשגחה של שד”ל בין התגלות לפילוסופיה 70פתיחה 70; תקופת הנערות – עמדה דתית מוסרית 72; תקופת הבגרות 79; תקופת הזקנה – התבססות עמדת ‘האמת הכפולה’ 88; מסקנות וסיכום 92פרק רביעי: התפתחות ההלכה: עמדתו המתפתחת של שד”ל 94הקדמה 94; התחלה 96; הצגה ראשונית של העמדה: התורה שבעל פה אינה מסיני 96; מקור הסמכות ועמדת האדוקים 100; השיטה השנייה: חלוקה מחדש של רבדי ההלכה שבתורה שבעל פה 103; סיכום 126פרק חמישי: ‘אחד הוא הפשט כי אחת היא האמת’: שד”ל בין הגות לפרשנות 115רקע 115; ביקורת כלפי ראב”ע לעומת השבח לרש”י 116; פירושי שד”ל 121; שיטתו הפרשנית של שד”ל 123; ההסבר 123; סיכום 126פרק שישי: שד”ל והרמב”ם: ‘לקבל האמת ממי שיאמרה’ 128הקדמה 128; א. תיאור היסטורי של פולמוס הרמב”ם: טיעוני שד”ל כלפי הרמב”ם ותגובות חכמי גליציה 129; ב. פירושי שד”ל לחומש שמוצגת בהם דעת הרמב”ם בשמו 138; ג. נושאים שבהם מביע שד”ל עמדות הקרובות לדעת הרמב”ם מבלי לציין את שמו 140; ד. הפתרון 153; סיכום 154פרק שביעי: שד”ל על הקבלה התאוסופית: בדיה מזיקה בכוונה רצויה 156רקע 156; אמירות ראשונות 159; מאמר הוויכוח – היום הראשון: לקבלה איןמסורת 160; היום השני: מקור הקבלה בפילוסופיה 162; לילה שלישי: קדמות הניקוד והטעמים 166; היום השלישי: ביסוס הטענות כלפי קדמות ספר הזוהר 168; אחרי גניזת ה’ויכוח’ 173; סיכום 179פרק שמיני: בין תבונה להתגלות: המפגש בין מהר”ץ חיוּת לרנ”ק 181הקדמה 181; א. הליכה בדרך האמצע – בין ימין לשמאל 182; ב. ההיסטוריה של האנושות ושל עם ישראל 185; ג. היחס לתורה שבכתב 188; ד. היחס להלכות שבתורה שבעל פה 191; ה. מדרש האגדה ומעמדם של חז”ל 196; ו. אופיָם של מעמד הר סיני ומתן תורה 199; סיכום 206פרק תשיעי: השפעת רש”ר הירש על הפילוסופיה הדתית היהודיתבמאה העשרים 208מבוא 208; ישעיהו ליבוביץ הרציונליסט ורש”ר הירש 210; הקדמה 210; נאוקאנטיאניזם וביקורת על תורת המוסר הקאנטיאנית 212; הצו הקטגורי מול הצוההלכתי 215; טרנסצנדנטיות 217; תמצית היהדות – הנורמות 218; התורה שבעלפה 223; מלחמות בעבודה זרה, משיחיות וקדושת העם והארץ – הקדושה כייעוד ולא כמציאות 225; הטוטליות והמציאותיות של ההלכה 229; אוניברסליזם והומניות 231; הרמן כהן הליברל הדתי, ורש”ר הירש 234; טרנסצנדנטיות 236; קשר בין תורת המוסר לדת 237; טלאולוגיה של ההיסטוריה האנושית – הקדושה כייעוד 240; היהדות לעומת הנצרות: מי היא דת התבונה 243; התשובה, האהבה והרחמים 245; פרנץ רוזנצוויג – האקסיסטנציאליסט הדתי ורש”ר הירש 249; מקומם של עם ישראל והיהדות בהיסטוריה האנושית לעומת אומות העולם והנצרות 250; עליונותם של הניסיון ההיסטורי והאהבה הספונטנית על ההכרה התבונית 253; הבריאה, ההתגלות והגאולה 256; ארץ, גלות,שפה 258; תורה ומצוות 261; דת וטבע, תורה ומדע 263; סיכום 267פרק עשירי: השפעת פרשנות רש”ר הירש לתורה על פרשנותו של רד”צ הופמן 269רד”צ הופמן 269; היחס בין התורה שבכתב לתורה שבעל פה, ותפקידם של מדרש ההלכה והאגדה 272; התורה והמצוות כשיטת מוסר עליונה לישראל ושליחות ישראל להעבירה לאנושות 276; התוכן של תורת המוסר והקדושה כמטרתה 277; מה מלמדת התורה, מהי התכנית האלוהית בהיסטוריה האנושית, ומה אופי היחס בין תורה למדע 282; לימודי חול וחכמת ישראל 286; ארץ ישראל 288; מעמד האישה 289; פירושים נוספים שקרובה בהם פרשנות הופמן לפרשנות הירש 290פרק אחד עשר: השפעת רש”ר הירש על הגות אנשי ההלכה המודרניםבמאה העשרים 295יעקב יחיאל ווינברג 295; רומנטיקה ורציונליזם 296; תורה עם דרך ארץ 299; הטוטליות של התורה 313; מרכזיות קיום המצוות 314; תורת המוסר 315; השליחות לאנושות 318; ציונות וארץ ישראל 319; מעמד האישה ביהדות 320; היחס לנצרות 323; סיכום 324; אליעזר ברקוביץ 325; רציונליזם ורומנטיקה, היחס בין הפילוסופיה וביןהדת 326; ‘תורה עם דרך ארץ’ 331; מרכזיוּת המצוות 333; תורת המוסר: חוקי ההתגלות לעומת החוק האנושי והלכות חז”ל 334; הקדושה 341; שליחות, אוניברסליזםומשיחיות 344; הנצרות 349; פנתאיזם ומטריאליזם 350; האבולוציה 352; מעמד האישה ביהדות 353; סיכום 356פרק שנים עשר: השפעת הנאואורתודוקסיה הגרמנית על הרב קוק הצעיר 358רקע 358; תורה שבכתב ושבעל פה 361; היחס בין אורחות המדע ודרכי הדרישה לבין שורשי התורה ואמיתת האמונה 365; לימודי חול ודרך האמצע 373; תורת המוסר 377; שליחות לאנושות למען גאולתה והיחס לנצרות 380; העתיד המשיחי 384; מדוע נגנז ‘לנבוכי הדור’ 387; סיכום 394פרק שלושה עשר: השפעת שד”ל על פרשנות משה דוד קאסוטו למקרא 395הקדמה 395; מקורה וזמנה של התורה 397; תורת התעודות 403; פרשנות פשט שלא כדרשנות חז”ל 407; התורה אינה מקור לאינפורמציה מדעית אלא לחינוך מוסרי 412; האומנם סיפורי התורה הם אמת היסטורית 415; פירושים שווים 418; סיכום 421פרק ארבעה עשר: סובלנות, פלורליזם ופוסט מודרניזם – דיאלקטיקה של ניגודים בהגות היהודית בעת החדשה 422סובלנות 422; פלורליזם 423; פוסט מודרניזם 424; סיום – העמדה הדיאלקטית ביהדות 425רשימת הקיצורים הביבליוגרפיים 429מקורות הפרקים 453מפתח העניינים 455מפתח השמות 469