חברת השפע בלא רווחה ובלא שלום; נתניהו מול מורשת רבין

Affluent society without welfare and peace

עמודים: 345

עריכה: בני מזרחי

תאריך יציאה לאור: אוקטובר 2019

דאנאקוד: 24950684

מסת״ב: 978-965-540-907-9

מבצע חודש הספר

מחיר קטלוגי:

99.00

 ₪

מחיר באתר:

99.00

5 במלאי

גב הספר

תהליך ההשתלבות של ישראל בכלכלה הגלובלית (מ-1985 עד היום), לוּוה בשתי סוגיות לאומיות:

  1. אם ראוי להעדיף את המודל הניאו-ליברלי על פני המודל הסוציאל-דמוקרטי היעיל נוסח מדינות צפון אירופה.

 

  1. אם להעדיף את חזון ארץ ישראל השלמה (כולל רמת הגולן) על פני חזון ההפרדה והדו-קיום בשלום עם שכנינו הפלשתינאים, הסורים והלבנונים, ובכך לאתר את האיום האיראני ולהשתיקו.

 יורם גבאי, הממונה לשעבר על הכנסות המדינה, מפרט בספר זה את עיקר המהלכים הכלכליים, החברתיים והפוליטיים של תהליך השלום שנעשו בדור האחרון, וזאת בעיקר על רקע הניסיון, העדות והפעילות האישיות שלו בנושאים אלה. מן הדיון בספר אפשר להסיק שנתניהו הצליח להשיג, בתחכום ובמודע, את יעדיו הלאומיים, אשר היו מנוגדים לחלוטין לאלה של יצחק רבין ומורשתו. כיום ישראל היא חברת שפע יציבה מבחינה פיננסית ועתירת מט"ח ותעסוקה, וזאת על חשבון שחיקה קיצונית של הוצאות הממשלה בתחומי הבריאות, הסיעוד, הרווחה, הקצבאות והתשתיות התחבורתיות. כיום, חזון ארץ ישראל השלמה לכאורה "ניצח", כל זאת במחיר של חיכוכים קיצוניים מתמשכים בין המתנחלים והצבא ובין הפלשתינאים בגדה, הסלמות מתמשכות בעזה וכאשר האויב האיראני כבר נמצא בגבולנו הצפוני.יורם גבאי מציג בספר חלופות עתידיות ומעשיות, אשר יאפשרו את המשך הצמיחה, היעילות והיציבות הכלכלית, כמו גם שיפור משמעותי בתחומי הרווחה והתשתיות הציבוריות.הספר מציג גם חלופות ריאליות להיפרדות מן הפלשתינאים.להערכת המחבר, המשך הסטטוס קוו החברתי והפוליטי (שליטה בעם אחר), יביאו להגברת המתח הסוציאלי בין מרכז לפריפריה ובין עניים ועשירים. זאת ועוד, יקצין העימות בין הימין הדתי-לאומני לבין מערכת המשפט, הפרקליטות, המיעוטים, התקשורת, העובדים הזרים והשמאל החילוני. מגמת השחיקה של הדמוקרטיה הליברלית הישראלית תימשך ותגלוש משטחי הגדה לתוך מדינת ישראל. 

ספרים מומלצים בקטגוריה זו

חוות דעת

אין עדיין חוות דעת

היו הראשונים לכתוב ביקורת על הספר "חברת השפע בלא רווחה ובלא שלום; נתניהו מול מורשת רבין"

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

אסטרטגיות חלופיות בכלכלה ובפוליטיקה  13 פרולוגהמהפך הבין־דורי מסוציאל־דמוקרטיה לחברת שפע ליברלית, כולל נתונים אמפיריים וזוויות אישיות  23 גילויי גזענות וחוסר סובלנות  31מוצא עדתי ופערים בין מרכז לפריפריה  33ביטחון חברתי אז והיום  34הישגים וכשלים כלכליים־חברתים – נתונים אמפיריים  35תפקיד ממשלתי בכיר מקצועי – ניסיון אישי  39″שומר הסף” ותחום התקשורת  44מאבקים פרלמנטרים נוספים – ניסיון אישי  45יצחק רבין ומיסוי הבורסה  52מבואמגמות בכלכלת ישראל – מעבר מסוציאל־דמוקרטיה לחברת שפע גלובלית, כולל ניסיון אישי  54 פרק א’ יישום המודל הכלכלי הגלובלי בעולם ובישראל והקשריו למחאה החברתית, כולל השפעות המשבר בשנת 2008  59תקציר  59גורמי המחאה  601     הרקע האובייקטיבי למחאה 2011-1985  602     הגלובליזציה הכלכלית וכלכלת ישראל  623     המודל הגלובלי הנוכחי  633.1     עקרון היציבות הפיננסית  643.2     פתיחת שווקים  674     התאמת ישראל למודל הגלובלי 2018-1985  694.1     מדינת ישראל – הייצוב הפיננסי  705     מדינת ישראל – פתיחת שווקים לחו”ל  726     פתיחת שוקי הסחורות  727     פתיחת שוקי ההון והמט”ח  768     תוצאות חברתיות של מודל פתיחת השווקים והייצובהפיננסי 2018-1985 – רקויאם למדינת הרווחה  779     השפעת הייצוב הפיננסי והורדת המסים על אי השוויון  7910   השפעת פתיחת השווקים על אי השוויון  8411   כלכלה וחברה בישראל, 2011-2003  85פרק ב’ גורמים אובייקטיביים וסובייקטיביים כרקע למחאה החברתית  99תקציר  99גורמי המחאה החברתית בישראל – קיץ 2011  100אסטרטגיית המקרו בתקציב והמחאה החברתית  103תחום הבריאות והמחאה החברתית  104תחום האקדמיה והמחאה החברתית  106תשלומי ההעברה ותקצוב רשויות מקומיות והמחאה החברתית  107התפלגות תוספת העושר והמחאה החברתית  108מחירי הנדל”ן והמחאה החברתית  111חברת השפע והמחאה החברתית  115המחירים והמחאה החברתית  117שירותים ציבוריים ועסקיים והמחאה החברתית  119מיסוי עקיף והמחאה החברתית  120גורמי המחאה – סיכום  121  פרק ג’ הניגודיות וההשלמה שבין התיאוריה הכלכלית לבין מובילי המחאה  125 תיאוריה כלכלית והמחאה החברתית – תקציר  125התיאוריה הכלכלית והמחאה החברתית  126הערה כלכלית גלובלית  128התיאוריה המקרו־כלכלית והמחאה החברתית  129התיאוריה המיקרו־כלכלית והמחאה החברתית  133ההנחות הבסיסיות של המודל הליברלי (מיקרו) מולהמחאה החברתית  1341     שוויון בין כל בני האנוש  1342     הנחות השוק המשוכלל, המחירים והשכר מול המחאה 142סיכום ומסקנות  151פרק ד’ הישגי המחאה החברתית וכשליה, כולל המלצות ועדת טרכטנברג ומידת יישומן בפועל   153תקציר  153השפעת המחאה החברתית על הכלכלה והחברה בישראל  154השפעת המחאה החברתית על הכלכלה והחברה בישראל –דוח ביניים  1551     המחאה החברתית ותקציב המדינה  1562     המחאה החברתית, הסקטור העסקי והצמיחה  1573     המחאה החברתית, חלוקת הכנסות והעוני  1604     המחאה החברתית ומחירי המוצרים והשירותים,כולל נדל”ן  161סיכום ומסקנות ביניים  163ניתוח כרונולוגי היסטורי ורב־ממדי של השפעת המחאה על הכלכלה והחברה בישראל  1641     המלצות ועדת טרכטנברג ומידת יישומן בפועל  1652     תוספות שכר בסקטור הציבורי והעסקי כתוצאה מגיבוישל המחאה  1773     המחאה והסקטור העסקי  1784     תקציב המדינה 2018-2012 והמחאה החברתית  1825     הבחירות לכנסת, דעת הקהל והמחאה החברתית  1916     המחאה החברתית ושכבת העניים באוכלוסייה  194סיכום  202פרק ה’ אסטרטגיה כלכלית־חברתית שתאפשר מעבר למדינת שפע עם רווחה  205 הערה כללית  205תקציר  207הצעה לאסטרטגיה כלכלית חברתית בהתאם למסר המחאה –חזרה חלקית למדינת הרווחה  208המודל המקרו־כלכלי ויעדי הרווחה החברתית  211הדילמה הגלובלית  211הדילמה הישראלית  214האסטרטגיה המקרו־כלכלית – תקציב המדינה  215תקציב המדינה – צד ההוצאות  220החרדים  221התנחלויות  222ביטחון וחברות ממשלתיות  223חברות רב־לאומיות ובינלאומיות  224קצבאות לסוגיהן  224סיכום ומסקנות  225ליברליזציה ביבוא כאמצעי להגדלת תחרותיות והוזלות מחירים  226רפורמה מוצעת בענף החקלאות והמזון המעובד  227הצעת רפורמה בתחום החקלאות והמזון  228רפורמות נוספות במכסים, במיסי קנייה ובמדיניות יבוא  230הרפורמה בפנסיות והמחאה החברתית  231רפורמות בשוק ההון וביטול הדרגתי של ויסות המט”ח על ידי הבנק המרכזי  236השלמת הרפורמה בחינוך  241רפורמה במערכת הבריאות  243קצבאות וסיעוד  244סיכום  245רגולציה  245שחיתות ויחסי הון־שלטון – ישראל  248שחיתות שלטונית – תצפית אישית  254אפילוג מבט פרספקטיבי משנת 2018 ואתגרי דור ה־ Y 261הדילמה האמתית – מדינת רווחה או מדינת סעד – תקציר  261מבט פרספקטיבי  262המשימה של דור ה־Y  2661     דילמת מגבלת המקורות – התוצר הלאומי הגולמי  2682     דילמת התקציב, מאזן התשלומים והחוב הלאומי  2693     הדילמה הסקטוריאלית פוליטית  2704     הדילמה – מדינת רווחה או מדינת סעד  2715     העדפות סקטוריאליות – ענפי כלכלה ואזורי פיתוח  2726     הדילמה – העשירים מול שאר האוכלוסייה  2737     רפורמות מן הבסיס או הישגים קצרי טווח  274סיכום  275נספח 1 דירוג המשפיעים על כלכלת ישראל, כולל ניסיון והיכרות אישית  276 תקציר  276דירוג המשפיעים  277קטגוריית ראשי ממשלה  277קטגוריית שרי האוצר  288קטגוריית נגידי בנק ישראל  292משרד האוצר והנהלת האוצר (כולל דירוג)  295  נספח 2 הוראת הכלכלה ו”דילמת העוגן”, כולל עמדות וניסיון אישי בהוראה  302 “דילמת העוגן”  303החוגים לכלכלה – תוכניות לימודים  304תוכנית הלימודים מנקודת ראותם של המרצים והתלמידים  304מבוא לכלכלה – מיקרו  306מבוא לכלכלה – מקרו  307הוראת הכלכלה – הזווית האישית  308נספח 3 השפעות כלכליות של שלום אזורי, כולל מסקנות מניסיוני האישי בשיחות השלום הכלכליות 311תקציר  311שלום אזורי – השפעות כלכליות  312השפעות כלכליות של שלום אזורי – פירוט  314ניסיון אישי והכללות – שיחות ותהליך השלום  317התנתקות חד־צדדית בגדה – דילמת “המוצא האחרון”  321התנתקות חד־צדדית מן הגדה המערבית – האם היא ריאלית?  322שיקולים בעד ונגד נסיגה חד־צדדית  323סיכום  326תהליך השלום – הזווית האישית  326מודל ה־Non Paper  329אחרית דבר ונימה אישית   333ביבליוגרפיה   344