שפה אחלה – שילוב הערבית בעברית הישראלית

العبرية لغة جميلة / مزج العربيّة باللغة العبريّة المعاصرة

עמודים: 362

עריכה: יובל שקלים

תאריך יציאה לאור: יולי 2020

דאנאקוד: 24950785

מסת״ב: 978-965-540-976-5

מחיר קטלוגי:

98.00

 ₪

מחיר באתר:

98.00

גב הספר

חדירת המרכיב הערבי ללשון העברית בת-זמננו הולכת ומתרחבת ומקיפה את כל תחומי הלשון והחברה. המילים הערביות המשולבות בעברית הן חוט השדרה של הסלֶנג הישראלי ומשמשות בו כמילות מפתח המייצגות תכונות ורגשות; הן נפוצות בשיח היומיומי, בתקשורת, בצבא, בפוליטיקה וביצירות ספרותיות.ספר זה בוחן ביסודיות את מעמדה של השפה הערבית במדינת ישראל ואת המדיניות כלפיה בקרב האוכלוסייה היהודית מנקודת ראות היסטורית-סוציולינגוויסטית. הספר מתמקד בחקר אופני השאילה של המילים הערביות ובדרכי קליטתן בארץ לפני קום המדינה ולאחר מכן מנקודת ראות בלשנית. בסוף הספר יש מילון רלוונטי לעברית המעורבת.המחבר, ד"ר עבד אלרחמן מרעי מהמכללה האקדמית בית ברל, הוא מומחה לספרות העברית של ימי הביניים וחוקר את שתי השפות, הערבית והעברית, בישראל. 

ספרים מומלצים בקטגוריה זו

חוות דעת

אין עדיין חוות דעת

היו הראשונים לכתוב ביקורת על הספר "שפה אחלה – שילוב הערבית בעברית הישראלית"

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

פתח דבר   11מבוא   13מבנה הספר   23 פרק ראשוןהערבית בקרב הקהילות היהודיות בתקופה הקדומה   27התקופה הג’אהילית (הטרום־אסלאמית) בחצי האי ערב    28משוררים יהודים כותבים שירים בערבית   30תקופת ימי הביניים על אדמת ספרד   32המפגש התרבותי־ספרותי בין העברית לערבית   33זהות יהודית ושירה לאומית   36ההשפעות הערביות על שירת החול העברית   37העיסוק בבלשנות העברית   41 פרק שניהמגע בין הערבית לעבריתבתקופת היישוב שלפני הקמת המדינה   44המציאות החדשה בארץ בעקבות הצהרת בלפור   44תחיית העברית: הצורך בהרחבת הלשון   45הוויכוח על חידוש מילים מהערבית   46אליעזר בן יהודה מחדש מילים על בסיס הערבית   48המרכיב הערבי בשפת היידיש   52יחסם של הארגונים היהודיים ללשון הערבית ולתרבותה   55הערבית בקרב הפלמ”ח   56היחס שהפגינו המסתערבים ללשון הערבית ולתרבותה   60 פרק שלישיהערבית בעיניים ישראליות אחרי הקמת המדינה   67היחס לערבית מקום המדינה עד מלחמת ששת הימים   67הערבית משנות השבעים של המאה העשרים ועד היום   70תהליך הרכישה של שפה זרה   72השפה הערבית במערכת החינוך ובאקדמיה   74הכרסום במעמדה של הערבית במאה ה־21   82החיוניות של ידיעת השפה הערבית   83התהוות “הערבית הישראלית”   85 פרק רביעי

הערבית כשפת תרבות בחברה היהודית   87

היהודים המזרחים בין הסדן של מוצאם התרבותי ובין הפטיש הציוני   89ההווי והתרבות האופייניים ליהודים המזרחים   94המשקל הפוליטי של המזרחים בבחירות 1981   99לשון מעורבת בחיבוריהם של יוצרים מזרחים   100אלמוג בהר מקונן על אובדן השפה הערבית   104המיעוט הערבי בישראל   107היהודים המזרחים והמיעוט הערבי בישראל: יחסי שולט ונשלט   112תפקיד היהודים המזרחים בהבניית הערבית הישראלית החדשה   114 פרק חמישישאילת מילים לועזיות בחברה רב־תרבותית:התהוות הסלֶנג   118השמירה על טוהר השפה העברית וחשש מפני היטמעותה בלעז   119חידושי לשון מלמעלה למטה ומלמטה למעלה   122הזיקה בין שתי השפות השמיות בהקשר לחידוש מילים   124הסלֶנג בעברית המודרנית ומקורותיו   126הסיבות המניעות את דוברי העברית לשאול מילים מהערבית   131היקף השאילה מהערבית בהשוואה לשפות אחרות   133  פרק שישימשקל השאילה מהערביתבמילונאות העברית בת־זמננו   139המילונאות בעת החדשה   139הערבית במילונים הכלליים   143מילונאות הסלֶנג בעברית הישראלית   145המילונים האלקטרוניים   148 פרק שביעישילוב הלשון הערבית בתקשורת  וביצירות ספרותיות   153הלשון הערבית באמצעי התקשורת השונים   153הלשון הערבית ביצירות הספרותיות   162 פרק שמיניהתפתחות לשון ייחודית במרחב הישראלי   172לשון איומים וגידופים   172לשון האסירים: הארגו   176הלשון הצבאית – התפתחות ומאפיינים   180הלשון הפוליטית – מונחים ושימושים   191המונחים הפוליטיים   195 פרק תשיעיבחינת הדרכים של חדירת הערבית לעברית החדשה   204אופני השאילה של מילים ערביות   204דרכי הקליטה של מילות סלֶנג מהערבית   205היבטים סמנטיים   218שינויים פונולוגיים   225  הרחבה מורפולוגית דרך יצירת צירופי לשון   229תצורות שם העצם   231יצירת פעלים ומשקלים   237תחביר   239 פרק עשירי

שמות המשפחה ושמות המקומות בארץ

וזיקתם לשפה הערבית   241

עִבְרוּת השמות – הצהרה ציונית   241שמות המשפחה בישראל – מקורותיהם וקביעתם   244שמות היישובים העבריים בישראל   256שמות היישובים מעבר לקו הירוק   270 פרק אחד עשרמילון העברית המעורבת   281 אפילוג   334ביבליוגרפיה   337   

דילוג לתוכן