למות ולהרוג בשביל מדינה (רב־תרבותית)

To Kill and to Die for a (Multicultural) State

עמודים: 440

עריכה: בני מזרחי

תאריך יציאה לאור: יולי 2023

דאנאקוד: 24951145

מסת״ב: 978-965-7815-61-8

מבצע חודש הספר

מחיר קטלוגי:

118.00

 ₪

מחיר באתר:

118.00

גב הספר

מתי רשאית מדינה לתבוע מאזרחיה למות למענה במלחמה? מתי רשאית מדינה לתבוע מחייליה להרוג את חייליה של מדינה אחרת במלחמה?

על פי התיאוריה הפוליטית הליברלית, מותר למדינה לתבוע מאזרחיה להשתתף רק במלחמה של הגנה עצמית. אבל בישראל חיות קבוצות הסוברות שמותר למדינה לתבוע מאזרחיה להשתתף במלחמת ברירה, למשל מלחמה שמקורה בטעמים דתיים.

התיאוריה הפוליטית והמשפט מכירים בשתי דוקטרינות המאפשרות לחיילים לסרב להשתתף במלחמה: אי-ציות אזרחי וסרבנות מצפון. כאשר המדינה תובעת מחיילים חילונים שירות בשטחים, היא תובעת מהם מוות והרג בשמן של תאולוגיות דתיות. חיילים כאלה צריכים ליהנות מהגנתה של דוקטרינה שלישית, "סרבנות מכוח תרבות": סרבנות לשרת שירות התובע מעשים מכוחה של תרבות שאינה חלק מהתרבות, מהזהות ומהאישיות של החייל.

פרופ' מנחם מאוטנר הוא חבר סגל בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל אביב. זהו ספרו העשירי.

ספרים מומלצים בקטגוריה זו

חוות דעת

אין עדיין חוות דעת

היו הראשונים לכתוב ביקורת על הספר "למות ולהרוג בשביל מדינה (רב־תרבותית)"

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

פתיחה �����19
פרק א’: על החיים וקדושתם ���26
ההומניזם החילוני ������26
קדושת החיים �������30
הזכות לחיים�����30
הזכות לחיים במשפט הישראלי ���32
הזכות לחיים ביהדות ��� 33
ההצדקות לאיסור ההרג �� 36
סבל ��� 38
רגעים טובים ������ 39
קדושת החיים: “חיים בעוולה” ו”הולדת בעוולה” ���������� 42
פרק ב’: מלחמה ������45
מבוא: מלחמה ופעולות מסוכנות �����45
מלחמה: שלוש גישות ������48
המלחמה כאתר של מידות טובות ����48
המלחמה כאתר של טמטום �������� 50
המלחמה כאתר של זוועה ������ 57
סיכום ביניים ���������� 78
מלחמה: שתי שאלות �����������79
פרק ג’: כיצד יוצאים למלחמה? ����������82
ישראל �������������82
ארצות הברית ����������87
בריטניה ����������91
צרפת ������92
גרמניה �����94
סיכום �����������96
פרק ד’: תאוריה פוליטית: האם מותר למדינות לשלוח את אזרחיהן למלחמות שאינן מלחמות של הגנה עצמית? ��� 98
תורת האמנה החברתית: מבוא ������� 100
תורת האמנה החברתית הקלאסית: העמדה הוולונטריסטית ��� 105
תומס הובס ������������ 105
ג’ון לוק ���� 111
ז’אן ז’אק רוסו ��� 114
תורת האמנה החברתית של עמנואל קאנט וג’ון רולס :
העמדה הרציונליסטית ���� 121
עמנואל קאנט �������� 121
ג’ון רולס ��������������� 126
אסא כשר ��������� 131
ביקורת הליברליזם של פול קאהן ������� 132
פרק ה’: אתיקה: הרג במלחמת הגנה עצמית והרג במלחמת תוקפנות ����� 136
מבוא: ההסדרה המשפטית של המלחמה ���������� 137
האתיקה של המלחמה: מתי מותר לחיילים להרוג חיילים של צבא האויב? ����� 143
גישת השוויון המוסרי של הלוחמים ��������� 144
גישת הרדוקציוניזם האינדיבידואליסטי ��������� 147
גישת הייחודיות של המלחמה ������� 153
טיעון הפטריוטיות: הערה על אהבת חיילים את מדינותיהם ואהבת מדינות את חייליהן ��� 164
פרק ו’: משפט: חיובים פוליטיים, סרבנות ואי־ציות ���������� 170
חיובים פוליטיים ��� 170
הסכמה ) 171 ������ )consent
הגינות ����� 172
תוצאות ���� 174
חובות טבעיות ���� 176
השתייכות קבוצתית �������� 176
סמכות �������� 178
מלחמה: ציות ואי־ציות ����� 180
מבוא �������� 180
אי־ציות אזרחי, סרבנות מצפון, וחובת ההשתתפות במלחמה ����� 183
הטיעונים המועלים נגד המסרבים להשתתף במלחמה ������ 191
סרבנות ואוטונומיה ���� 197
פרק ז’: לאומיות, דתיות, והתביעה של מדינות רב־תרבותיות מאזרחיהן למות ולהרוג ��� 212
מבוא ��� 213
השזירות שבין הלאומיות והדתיות ���� 213
לאומיות והמוות במלחמה ��� 215
לאומיות, מוות והרג במלחמה: המקרה של הציונות ��������� 216
16 למות ולהרוג בשביל מדינה )רב־תרבותית(
שימור הטריטוריה כיעד המרכזי של הלאומיות היהודית
בעשורים האחרונים � 219
השפעתן של התאולוגיות הדתיות על הפוליטיקה ועל
ניהול השטחים ��� 225
התאולוגיה הגאולית־משיחית של הראי”ה והרצי”ה: שימור
ההחזקה בשטחים וביסוסו של מפעל ההתנחלות ��������� 228
גוש אמונים ������� 237
התאולוגיה של הרב יצחק גינזבורג ������� 240
התאולוגיה של הרב מאיר כהנא ������ 245
נוער הגבעות ������ 248
סיכום ביניים ����� 267
“סרבנות מכוח תרבות” ו”הגנה תרבותית” ������ 268
העלייה להר הבית ��� 274
סיכום ביניים ����� 279
סיכום ����������� 282
פרק ח’: מלחמה ודמוקרטיה ����� 284
דמוקרטיה: הגישה הפרוצדורלית והגישה המהותית ���������� 284
הגישה הפרוצדורלית ���������� 284
הגישה המהותית ����������� 286
דמוקרטיה וסרבנות: שמאל וימין �������� 290
טיעון הדמוקרטיה ������� 290
חולשת הטיעון ���������� 291
תפיסה אידילית של הפרוצדורה הדמוקרטית ������� 293
פגיעות בולטות בהליך הדמוקרטי בעניינים של ביטחון לאומי בישראל ������ 297
17
כשלים בהליך הדמוקרטי הישראלי בכל הקשור למלחמות
ולעניינים של ביטחון לאומי ���� 300
מלחמת לבנון הראשונה: 1982 ������ 301
האינתיפאדה השנייה ���������� 310
מלחמת לבנון השנייה: 2006 ��� 317
ארצות הברית ������� 329
מלחמת עיראק: 2003 �������� 329
20 שנות מלחמה באפגניסטן: 2021-2001 ����� 332
דמוקרטיה ושקרים ������� 334
סיום ������� 341
התמונה העולה מפרק זה ������� 341
בשבח הסרבנים ������� 341
סרבנים ואינטלקטואלים ��� 342
הטיעון הדמוקרטי: פעם נוספת ����� 343
פרק ט’: אי־ציות וסרבנות בישראל ����� 346
היסטוריה קצרה של הסרבנות בישראל ����� 346
השנים הראשונות ���������� 346
מלחמת לבנון הראשונה, האינתיפאדה הראשונה ,
האינתיפאדה השנייה ������ 347
סרבנות הימין �������� 353
בין סרבנות השמאל וסרבנות הימין �������� 360
ההבדלים בין סרבני השמאל וסרבני הימין ��� 360
האם סרבני השמאל הם סרבני מצפון או סרבנים של
אי־ציות אזרחי? ���� 368
נגד הקלקולוס התועלתני ������ 371
שאלת האוניברסליזציה של עמדת הסרבנים ����� 375
פסיקת בית המשפט העליון בנושא אי־הציות והסרבנות ����� 377
סיכום ���������� 391
רשימת מקורות ����� 395
מפתחות ����� 422

דילוג לתוכן