משיחיות, פוליטיקה והלכה – הציונות הדתית ו"השטחים" 1967 – 1982

Messianism, Politics and Halacha - Religious Zionism and the “Territories” 1967–1982

עמודים: 432

עריכה: יחזקאל חובב

תאריך יציאה לאור: יולי 2023

דאנאקוד: 24951225

מסת״ב: 8– 32 – 7828 – 965 – 978

פסח 2024

מחיר קטלוגי:

112.00

 ₪

מחיר באתר:

112.00 78.40

גב הספר

הציונות הדתית, כפי שהיא מוכרת לנו מזה עשורים אחדים, היא ברייה חדשה שבאה לעולם בעקבות מלחמת ששת הימים ומלחמת יום כיפור. החשוב במאפייני התמורה בדמות הציונות הדתית הוא אימוץ חזון ארץ ישראל השלמה ומימושו באמצעות התיישבות יהודית ברחבי יהודה ושומרון. מטבעם של דברים, התמורה הזאת לא התרחשה בבת אחת אלא הבשילה בתהליך שנפרס על פני שנים אחדות. משיחיות פוליטיקה והלכה: הציונות הדתית ו"השטחים" 1967–1982 מתחקה אחר השלבים הראשונים של התהליך הזה כפי שבאו לידי ביטוי בשיח על עתיד "השטחים" (יהודה, שומרון, חצי האי סיני ורמת הגולן), שהתנהל בציבור הדתי־לאומי למן תום מלחמת ששת הימים ועד השלמת הסכם השלום עם מצרים עם פינוי חבל ימית. מדובר בתקופה פורמטיבית שבמהלכה השתנו פני הציונות הדתית מן הקצה אל הקצה.

 

עמנואל אטקס הוא פרופסור (אמריטוס) בחוג להיסטוריה של עם ישראל ובבית הספר לחינוך של האוניברסיטה העברית בירושלים.

מספריו: רבי ישראל סלנטר וראשיתה של תנועת המוסר (מאגנס, 1982); יחיד בדורו, הגאון מווילנה – דמות ודימוי (מרכז זלמן שזר, 1998); בעל השם, הבעש"ט – מאגיה, מיסטיקה, הנהגה (מרכז זלמן שזר, 2000); בעל התניא, רבי שניאור זלמן מלאדי וראשיתה של חסידות חב"ד (מרכז זלמן שזר, 2012);  לשם שמים – חסידים, מתנגדים, משכילים ומה שביניהם (כרמל, 2016); הציונות המשיחית של הגאון מווילנה – המצאתה של מסורת (כרמל, 2019).

ספרים מומלצים בקטגוריה זו

חוות דעת

אין עדיין חוות דעת

היו הראשונים לכתוב ביקורת על הספר "משיחיות, פוליטיקה והלכה – הציונות הדתית ו"השטחים" 1967 – 1982"

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

פתח דבר 9
חלק ראשון
בעקבות מלחמת ששת הימים
פרק ראשון: ני סים, פעמי גאולה וחזרה בתשובה 15
על הניסים ועל הנפלאות 16
ניסים של גאולה 22
ניסים של חזרה בתשובה 29
האומנם חזרה בתשובה? 35
פרק שני: ראשית השיח על עתיד “השטחים” 42
המאבק המדיני בנושא השטחים 42
בין שלמות הארץ למדיניות פרגמטית 45
האם שאלת השטחים היא שאלה הלכתית? 57
ישעיהו ברנשטיין 61
הדיון מעל דפי “עמודים” – ביטאון הקיבוץ הדתי 64
הרב צבי יהודה קוק 67
פרופסור ישעיהו ליבוביץ 77
עמדת שרי המפד”ל 83
פרק שלישי: השיח ההלכתי על השטחים 90
מדוע החל להתפתח דיון בתחום ההלכה? 90
המקורות ההלכתיים 97
ראשית הדיון ההלכתי 101
סיכום החלק הראשון 115
חלק שני
ממלחמת יום כיפור עד הסכם הביניים עם מצרים
פרק רביעי : לקחים ממלחמת יום כיפור 123
פרק חמישי: האומנם “אתחלתא דגאולה”? 136
הרב יהודה עמיטל 136
הרב חיים דוד הלוי 137
הרב שמחה הכהן קוק 140
הרב מנחם מנדל כשר 141
מנחם בן ישר 141
מיכאל נהוראי 142
הרב צבי יהודה קוק 143
אליעזר גולדמן 144
ישראל יובל 146
שלמה זלמן שרגאי 148
הרב יצחק שילת 150
הרב שלמה אבינר 153
סיכום 156
פרק שישי: השיח ההלכתי לאחר מלחמת יום כיפור 160
הרב ישי יובל 160
הרב אברהם שפירא 163
הרב יעקב אריאל 165
פרק שביעי: התגוב ות בציונות הדתית להסכמי הפרדת הכוחות
עם מצרים ועם סוריה 171
הסכם הפרדת הכוחות עם מצרים 171
התגובות לוועידת ז’נווה והסכם הפרדת הכוחות עם מצרים 172
הסכם הפרדת הכוחות עם סוריה 175
התגובות להסכם הפרדת הכוחות עם סוריה 179
פרק שמיני: ג וש אמונים: משתדלנות להתנחל ות 183
המאמצים להשפיע על הרכב הממשלה 183
יוזמות ההתנחלות 186
מקורות ההשראה והסמכות של גוש אמונים 195
פרק תשיעי : גוש אמונים וה סכם הביניים בין ישראל למצרים 202
המשא ומתן על הסכם הביניים 202
פעולות המחאה נגד ההסכם 204
התגובות להפגנות 210
מניעי גוש אמונים בהובלת המאבק 213
סיכום 217
פרק עשירי: הפולמו ס סביב ג וש אמונים 219
שלמה זלמן שרגאי ומיכאל חזני 219
צבי ירון 221
עמדות של צעירים בציונות הדתית 223
תגובות עורך “הצופה” להתנחלות בסבסטיה 227
אוהדים מקרוב ומרחוק 229
המחלוקת סביב גוש אמונים בקיבוץ הדתי 230
הפולמוס סביב עמדת ישעיהו ליבוביץ 236
פרק אחד עשר: “ע וז ושל ום” – החוג הרעיוני־מדיני לציונ ות דתית 243
סיכום החלק השני 256
חלק שלישי
התגובות להסכם השלום עם מצרים
פרק שנים עשר: ה סכם השלום עם מצרים 263
פרק שלושה עשר: התגובות לביק ור סאדאת בירושלים
ולתוכנית השלום של בגין 269
פרק ארבעה עשר: התגוב ות לה סכמי קמפ־דיוויד 284
פרק חמישה עשר : תנועת בני עקיבא וג וש אמונים 299
האם בני עקיבא משמשת עתודה לגוש אמונים? 299
עמדת בני עקיבא ביחס להסכם עם מצרים 302
מחאות הורים וחניכים 310
העמדה הממלכתית של אמנון שפירא, מזכ”ל התנועה 311
התגובות לרצח נשיא מצרים אנואר סאדאת 313
האם על תנועת בני עקיבא להתנתק מן המפד”ל? 315
ה”התחזקות” הדתית והשפעת גוש אמונים 317
פרק שישה עשר: הדיון ההלכתי בתקופת ה סכם השלום עם מצרים 320
הרב שאול ישראלי 320
הרב חיים דוד הלוי 322
הרב עובדיה יוסף 328
הערות בשולי הדיון ההלכתי 332
פרק שבעה עשר: המאבק לעצירת הנ סיגה ב סיני ופינ וי חבל ימית 335
התנועה לעצירת הנסיגה בסיני 335
תנועת בני עקיבא ועצירת הנסיגה בסיני 341
שלב הסגר על חבל ימית 342
הפינוי או “הגירוש” 345
לאחר הפינוי 356
חזון העתיד 359
סיכום 364
אחרית דבר 366
נספח ביוגרפי: האישים שנטלו חלק בשיח על השטחים 379
הערות 399
ביבליוגרפיה 419
מפתח אישים 425