הקבצו צעירי יהודה! תנועות הנוער והצעירים של אגודת ישראל

!Assemble Youngsters of Yehuda

עמודים: 564

עריכה: בני מזרחי

תאריך יציאה לאור: מאי 2023

דאנאקוד: 24951154

מסת״ב: 1– 28 – 7815 – 965 – 978

מחיר קטלוגי:

118.00

 ₪

מחיר באתר:

118.00

גב הספר

תנועות הנוער היהודיות היו, מתחילת המאה ה-20, גורמי חינוך ערכי וחברתי משלימים לחינוך הפורמלי.  ב-110 השנים שחלפו מאז שנוסדה אגודת ישראל – תנועת היהדות החרדית – הוקמו במסגרתה, בפולין ובארץ-ישראל, 14 תנועות נוער וצעירים. חבריהן עסקו בפעילות חברתית וצופית, בלימוד תורני ובהכרת ערכי התנועה האגודאית, בהם בניין ארץ-ישראל. כמה מהן עסקו גם בפעילות פוליטית. יצירה ועיסוק בעיתונות ובספרות היו במוקד העיסוק התרבותי שלהן. התנועות נוסדו במטרה לגבש דור המשך לתנועת האם, למנוע היסחפות לתנועות חילוניות ולשמש בית של אחווה ורעוּת לחניכיהן.

המחקר החברתי, הפוליטי וההיסטורי של תנועות הנוער היהודיות לא עסק בתנועות האגודאיות. ספר זה בא למלא חלל זה ולפתוח צוהר להכרת תנועות הנוער והצעירים האגודאיות – אפיונן החברתי, התרבותי, הפוליטי והארגוני.

ד"ר יוסף פונד עוסק בחקר אגודת ישראל כתנועה פוליטית. מאמריו וספריו דנים בהיבטים היסטוריים, אידיאולוגיים ותרבותיים של התפתחות התנועה ובנותיה. ספריו הקודמים: פירוד או השתתפות: אגודת ישראל מול הציונות ומדינת ישראל; תנועה בחרבות: מנהיגות אגודת ישראל לנוכח השואה; ילקוט רעים חרדים: שירת משוררים אגודאיים צעירים בארץ-ישראל בשנות השלושים והארבעים של המאה העשרים; מתווי דרכים: עיתונות אגודת ישראל; פרולטרים דתיים התאחדו!: פועלי אגודת ישראל אידיאולוגיה ומדיניות; דגל לקטנים: עיתונות הילדים של אגודת ישראל; אגודת ישראל: אגודת מאמרים הנוגעים בה. סיפרו – גן ספרים – חורג מתחום זה ועוסק בספרים לחובבי ספר.

 

ספרים מומלצים בקטגוריה זו

חוות דעת

אין עדיין חוות דעת

היו הראשונים לכתוב ביקורת על הספר "הקבצו צעירי יהודה! תנועות הנוער והצעירים של אגודת ישראל"

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

הקדמה 11
פרק א: סערה והפיכה 15
פרק ב: חבלי לידה של תנועות נוער אגודאי 28
1. לידת תנועת הנוער היהודי 28
2. תנועות נוער אגודאיות בגרמניה 32
3. תנועת הנוער האגודאית באוסטריה 39
4. תנועת הנוער האגודאית בארצות הברית 41
5. ארגוני נוער עולמיים של אגודת ישראל 45
א. צעירי אגודת ישראל 46
ב. בנות אגודת ישראל 49
פרק ג: תנועת צעירי אגודת ישראל )צא”י( בפולין —
לידה, התגבשות ומאבקים 52
1. מהפכנים אורתודוקסים צעירים יוצרים תנועה 52
2. התארגנות בחיק תנועת האם 60
3. מאבק וכינוסים לגיבוש תנועה עצמאית 73
פרק ד: צעירי אגודת ישראל בפולין — אידאולוגיה ומדיניות 110
1. גיבוש מצע אידאולוגי לצא”י 110
2. השתלמות עצמית 120
3. חינוך הדור הצעיר 126
א. סמינר למחנכים 130
4. הפעילות הארצישראלית 133
א. רישיונות עלייה 143
ב. הכשרות 149
5. חתירה לחברותא 159
6. מאבקים פוליטיים עם דגל אידאולוגי 162
א. מול פועלי אגודת ישראל 163
ב. מול התנועה הציונית 169
ג. מול המזרחי 179
ד. מול הרוויזיוניסטים 181
פרק ה: צעירי אגודת ישראל בארץ־ישראל 186
1. בצל היישוב הישן 186
2. העולים הצעירים — הישוב השלישי 202
3. ועידות ארציות 209
4. השתלבות צא”י בפעילות הארצישראלית 227
א. קליטת פליטי השואה 227
ב. בשירות כוחות הביטחון 228
5. פרגמטיזם בהתייחסות צא”י למדינת ישראל 235
א. השתלבות בממלכתיות הישראלית 235
ב. במאבק על דמותה היהודית של המדינה 242
ג. פעילות פרלמנטרית 247
ד. חינוך בני הנוער 249
ה. מאבק צא”י על מיקומה הפוליטי במחנה האגודאי 253
פרק ו: תנועות נוער ממוקדות חינוך תורני ומגזריות 267
1. פרחי אגודת ישראל 269
2. חנוך לנער ותורה ויראה 281
3. נר ישראל 287
4. פרחי הדגל 293
5. היכלי ענ”ג 298
פרק ז: תנועת הנוער האגודתי 302
1. המצע לצמיחת תנועת הנוער 302
2. לידתה וצמיחתה של תנועת הנוער האגודתי 304
3. הסניף — ארגון ופעילות 315
4. הכשרת מדריכים 327
5. מפעלי הקיץ של התנועה 332
6. החינוך האידאולוגי והפוליטי לחניכי התנועה 334
א. חינוך אידאולוגי 334
ב. סימבוליזם כמייצג אידאולוגיה 341
ג. חינוך פוליטי לחניכי התנועה 344
7. עיתונות וספרות לחניכי התנועה 350
א. עיתונות התנועה 350
ב. ספרות לחניכי התנועה 356
פרוזה 356
שירה 360
8. מותה של תנועת נוער 361
פרק ח: תנועת בנות אגודת ישראל — בתיה 369
1. תנועת בנות אורתודוקסיות בפולין 369
א. לידתה של תנועת הבנות 369
ב. צמיחת התנועה 383
ג. התנועה כמסגרת חברתית ומחנכת 394
ד. הכשרה לעלייה לארץ־ישראל 398
ה. תנועת בתיה בפולין 401
2. תנועת בנות אגודת ישראל בארץ־ישראל 404
א. ייסוד התנועה 404
ב. הכשרת מדריכות התנועה 408
3. תנועת בנות אגודת ישראל — בתיה במדינת ישראל 413
א. התגבשות התנועה 413
ב. תנועת בתיה במדינת ישראל 416
ג. סניפי בנות אגודת ישראל — בתיה 419
ד. אידאולוגיה ופוליטיקה בתנועת הבנות 423
4. מחלוקות משפטיות של התנועה 425
א. הנהגת התנועה 425
ב. תקצוב התנועה 427
פרק ט: תנועות הנוער והספרות 431
1. פתיח ליצירה ספרותית 431
2. הספרייה 434
3. עיתון כאמצעי לביטוי ספרותי 449
א. עיתונות תנועות הנוער האגודאיות בפולין 449
ב. עיתונות תנועות הנוער האגודאיות בארץ־ישראל 460
4. פרוזה, שירה ומחקר ספרותי בעיתונות תנועות הנוער 463
א. פרוזה אגודאית בפולין 464
ב. שירה אגודאית בפולין 468
ג. מחקר וביקורת ספרותיים בעיתוני צא”י בפולין 477
ד. ספרות תנועות הנוער האגודאיות בארץ־ישראל 484
פרק י: אחרית דבר 492
רשימת קיצורים ומקורות 513
מפתח 535

דילוג לתוכן