סדרת פגישות לספרות פסיכואנליטית

בעריכת עמית פכלר וחיה שטיינפלד