הוצאת כרמל

תקנון מבצע חגים 2023

 1. הגדרות

בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן:

כרמל – הוצאת כרמל ירושלים.

האתר – אתר האינטרנט של הוצאת כרמל : https://www.carmelph.co.il/

הספרים – הספרים השונים המופיעים באתר בתקופת המבצע ומוצעים למכירה, למעט רשימת החריגים.

יום עסקים – ימי עסקים הינם ימי חול (ראשון עד חמישי). ימים שאינם נחשבים ליום עסקים הינם: ימי שישי, ימי שבת, ערבי חג, חג, שבתון, חול המועד, ימי זיכרון ויום ביצוע ההזמנה באתר.

לקוח/רוכש/משתתף במבצע – כל אדם העושה שימוש באתר ובשירותים ובתכנים הכלולים בו, לרבות הזמנת ורכישת מוצרים, לרבות עבור צדדים שלישיים.

 1. עורכת המבצע

הוצאת כרמל.

 1. תוקף ופרשנות
  • במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לפרסומים אחרים על המבצע יגברו הוראות התקנון לכל דבר ועניין.
  • כל שימוש באתר הינו כפוף בנוסף לתקנון חנוכה זה גם לתקנון האתר.
 2. תקופת המבצע: החל מיום 1.9.2023 ועד ליום 25.10.2023 ו/ או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם (להלן: "תקופת המבצע"). על אף האמור לעיל, רשאית הוצאת כרמל בכל עת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך או לקצר את תקופת המבצע, לשנות מחירים, לשנות את שם המבצע ולהודיע על סיומו של המבצע וזאת ללא הודעה מוקדמת.
 3. הספרים המשתתפים במבצע:
 4. כל הספרים המוצגים בתקופת המבצע באתר האינטרנט של הוצאת כרמל: https://www.carmelph.co.il, למעט הכותרים ברשימת החריגים המפורטים להלן.

הוצאת כרמל שומרת לעצמה את הזכות להוריד ו/או להוסיף ו/או לשנות את הכותרים הכלולים באתר בכל תקופת המבצע.

 1. המבצע (למעט רשימת חריגים להלן):
  • ברכישת 3 ספרים המשתתפים במבצע – המחיר יהיה 160 ₪ עבור שלושת הספרים.
  • ברכישת 5 ספרים המשתתפים במבצע – המחיר יהיה 250 ₪ עבור חמשת הספרים.
  • ברכישת ספר אחד או שני ספרים המשתתפים במבצע – תינתן הנחה של 20% לכל ספר.
  • בעת רכישת ספר/ים בכל אחת מהאפשרויות שפורטו בסעיפים 7.1-7.3 לעיל יקבל הלקוח קופון של 10 ₪ הנחה, אותו יוכל לממש בכל אחת מהאפשרויות שפורטו בסעיפים 7.1-7.2 לעיל.
  • מאות ספרים במציאון ב-25 ₪. הספרים הללו אינם משתתפים במבצעים כפי שפורטו לעיל בסעיפים 7.1, 7.2, 7.3
 2. אפשרויות משלוח ומועד אספקה
  • בקנייה עד 239 ₪ (כולל): משלוח על חשבון הלקוח (על פי התעריפים המופיעים באתר).
  • בקנייה מעל 239 ₪ ויותר: משלוח חינם עד לבית הלקוח. השליח ייצור קשר טלפוני על מנת לתאם את הגעתו ולכן מומלץ להיות זמינים לאחר ההזמנה באתר.

 

 1. החזרות וזיכויים
  • במקרה של ביטול עסקה, הלקוח ידאג להשבת הספר/ים להוצאת כרמל לכתובת נח מוזס 1 ראשון לציון, או להוצאת כרמל במרכז ספיר 2, גבעת שאול ירושלים, כשכל ספר שלם, תקין וללא פגם ובמידה והספר הינו באריזה אזי כשהוא באריזתו המקורית וזאת לא יאוחר מ-14 (ארבעה עשר) יום ממועד קבלת הספר/ים.  תהליך הזיכוי ללקוח יתבצע רק לאחר אישור מהוצאת כרמל שכל ספר התקבל חזרה תקין ושלם.
  • זיכוי יתבצע בתוך 3 ימי עסקים מיום אישורה של הוצאת כרמל כאמור לעיל ויזוכה אמצעי התשלום שמסר הלקוח, בניכוי דמי ביטול בגובה 5% משווי העסקה.

 

 1. שונות
  • אין כפל מבצעים והנחות. לא ניתן לממש את המבצע ברשתות ובחנויות הספרים השונות אלא אך ורק בהזמנה באתר האינטרנט של הוצאת כרמל: https://www.carmelph.co.il
  • לא ניתן לשלם בתווי קנייה ושי.
  • אין מכירה בסיטונאות ו/או מכירות מרוכזות של כותרים ספציפיים בכמויות העולות על 10 יחידות מכותר מסוים ללקוח. המכירה ללקוחות פרטיים בלבד.
  • הוצאת כרמל אינה אחראית לפעילות התקינה של רשתות הטלפון ו/או האינטרנט, על כל רכיביהן ולא תישא באחריות כלשהי לניתוקים ו/או להפסקות ו/או להפרעות ו/או לכשל טכני ו/או לכל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד וכד´, אשר ייגרמו ללקוח, במישרין או בעקיפין, בגין חוסר יכולת טכנית לרכוש את הספר/ים באתר.
  • הוצאת כרמל שומרת לעצמה את הזכות להפסיק או להאריך או לשנות את המבצע ותנאיו, בכל עת, לאלתר וללא הודעה מוקדמת ומכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי וכן לשנות או לתקן בכל עת, לאלתר וללא הודעה מוקדמת ומכל סיבה שהיא את תקנון מבצע זה ו/או כל חלק ממנו ו/או כל הוראה בתקנון.
  • המבצע בכפוף למלאי של הוצאת כרמל בכל עת. במקרה בו הוזמן ספר שהינו חסר במלאי או במקרה שלא אותר המלאי במחסני הוצאת כרמל, מכל סיבה שהיא, הלקוח יזוכה בהתאם למחיר הספר כאמור. לא יתבצעו הזמנות עתידיות.

 

ט.ל.ח.

  

רשימת חריגים

כל הכותרים במחיר קטלוגי של 141 ₪ ומעלה.