השקה לספר השירים "במקום כלשהו בזמן", ולנובלה "מחווה למגפה ההיא – גרסת כיסוי" מאת רועי גלברד

20 ביוני 2024 20:00

במקום כלשהו בזמן

מקום ושעה:        בית של סולידריות, דרך יפו 9, תל אביב, קומה ראשונה, 20:00

יישאו דברים:       פרופ' גליה ינושבסקי  -  ספרות, שיח וארגומנטציה ויזואלית

ד"ר אורן עילם  -  מו"ל ועורך ביטאון שירה

מחווה למגפה ההיא – גרסת כיסוי

השקה לספר השירים "במקום כלשהו בזמן", ולנובלה "מחווה למגפה ההיא - גרסת כיסוי" מאת רועי גלברד.

"במקום כלשהו בזמן" מורכב משירים ומאחד עשר פרגמנטים, שהם בגדר מחשבות-הרהורים על שינוי. ההרהורים מתקשרים זה עם זה בחוט רעיוני, שנוגע בכל פעם בהיבט אחר של השינוי, ומהווים סוג של מצע שממנו נובעים השירים וברוחו הם מתחברים.

במקום כלשהו בזמן, יכול במהותו להיות במקום או במצב כלשהם. גיאוגרפיים, רגשיים, אישיים. יכול גם להיות בנקודות זמן והתייחסות שונה. סיטואציות שבכולן תחושת השינוי, מהלך ההשתנות, הזוויות השונות אל הדבר, אל המעורבים, אל עצמך, כמו מהדהדים וחוזרים אליך, גם כתמונות וגם כשאלות.

הנובלה "מחווה למגפה ההיא - גרסת כיסוי", היא מחווה ל"דבר" של קאמי, המציגה מציאות חברתית קיימת ותוהה לגבי אפשרות לשינוי בתפיסתנו את אותה מציאות וביחסנו אליה. זה ניסוי מחשבתי אמיץ, המתאר כיצד ברובע מצוקה של כרך עירוני, עובדים זרים, אנשים שקופים וחסרי מעמד, נרתמים בזמן מגפת הקורונה למלא את מקום הצוות שהתדלדל בבית אבות סיעודי. בתוך כך, דן הספר בשאלות חברתיות ובאפשרות לשינוי שיגרום לנו לראות את אותם אנשים.

סיפור המסגרת של הנובלה מציג שיחות בין שני חברים, המדברים על ימי הקורונה ועל כוחה של כתיבה. בכך חובר רועי למסורת הכתיבה ההומניסטית, הרואה בכתיבה הזדמנות לעשיה, והמתארת עשיה כ-"עיבוד גנינו", כתרומתו של כל אדם לעשיה חברתית, תוך שינוי פני המציאות.

אירועים קרובים נוספים

דילוג לתוכן