פפיטה ושבריריותה, פפיטה וניתוקה מהנרטיב הציוני | "כאב תהומי ועונג עילאי, מאת אילן אזרחי

ניצה בן דב, הארץ תרבות וספרות, ספטמבר 2022

חדשות ועדכונים נוספים