תקנון מבצע שבוע הספר 2023

 כרמל הוצאה לאור

תקנון שבוע הספר – 2023

 1. הגדרות

בתקנון זה תהיה למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן:

כרמל – הוצאת כרמל ירושלים.

האתר – אתר האינטרנט של כרמל, שכתובתו: carmelph.co.il.

הספרים – הספרים השונים המופיעים באתר בתקופת המבצע ומוצעים למכירה, למעט רשימת החריגים.

יום עסקים – ימי עסקים הם ימי חול (ראשון עד חמישי). ימים שאינם נחשבים לימי עסקים הם: ימי שישי, ימי שבת, ערבי חג, חגים, ימי שבתון, ימי חול המועד, ימי זיכרון ויום ביצוע ההזמנה באתר.

לקוח/רוכש/משתתף במבצע – כל אדם העושה שימוש באתר ובשירותים ובתכנים הכלולים בו, לרבות הזמנת ורכישת מוצרים, לרבות עבור צדדים שלישיים.

 1. עורכת המבצע – הוצאת כרמל מבית ידיעות ספרים.
 2. תוקף ופרשנות
  • במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לפרסומים אחרים בנוגע למבצע יגברו הוראות התקנון בכל דבר ועניין.
  • כל שימוש באתר כפוף בנוסף לתקנון שבוע הספר הנוכחי גם לתקנון האתר.
 3. תקופת המבצע – החל מיום 29.05.2023 ועד 30.6.2023 ו/ או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. על אף האמור לעיל, רשאית כרמל בכל עת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך או לקצר את תקופת המבצע, לשנות מחירים, לשנות את שם המבצע ולהודיע על סיומו של המבצע, וזאת ללא הודעה מוקדמת.
 4. הספרים המשתתפים במבצע – מגוון רחב של ספרים המוצגים בתקופת המבצע באתר האינטרנט של כרמל: co.il, שמחירם הקטלוגי עד 112 ₪.
 5. כרמל שומרת לעצמה את הזכות להוריד ו/או להוסיף ו/או לשנות את הכותרים הכלולים באתר בכל תקופת המבצע.
 6. המבצע
  • ברכישת ספר אחד או שני ספרים, מכל הספרים באתר, תינתן הנחה בשיעור של עד 40% ממחירם הקטלוגי של הספרים.
  • ברכישת שלושה ספרים, מהספרים המשתתפים במבצע, יהא מחירם של שלושת הספרים יחד 160 ₪.
  • ברכישת ספר רביעי מהספרים המשתתפים במבצע, יהיה מחירו של הספר הרביעי 44 ₪ .
  • ברכישת חמישה ספרים מהספרים המשתתפים במבצע, יהא מחירם של חמשת הספרים יחד 220 ₪.
  • ברכישה של כל ספר נוסף המשתתף במבצע מעל שישה ספרים ואילך (הספר השישי, השביעי וכן הלאה), יהיה מחירו של כל ספר נוסף 44 ₪ לספר.
 1. אפשרויות משלוח ומועד אספקה
  • בקנייה בסכום של עד 199 ₪ (כולל): משלוח על חשבון הלקוח (על פי התעריפים המופיעים באתר). 
  • בקנייה בסכום מעל 199 ₪ ויותר: משלוח חינם עד לבית הלקוח. השליח ייצור קשר טלפוני על מנת לתאם את הגעתו ולכן מומלץ להיות זמינים לאחר ההזמנה באתר.
  • אספקה עד 14 ימי עסקים מיום ההזמנה, בכפוף לתנאים הבאים:
   • לוחות הזמנים עשויים להשתנות בעקבות עומסים על חברות השליחויות, כגון במצבי חירום, מגפות, הנחיות לסגר, בידוד ומאפיינים נוספים המשפיעים על לוחות הזמנים וקצב העבודה הרגיל. במקרים כאמור, לא תחול על כרמל אחריות כלשהי בגין כל שינוי ו/או עיכוב בלוחות הזמנים הנ"ל.
   • כרמל לא תהיה אחראית לכל איחור או שיבוש בגין תקלות ברשת האינטרנט ו/או בשרתי כרמל שאינן בשליטתה ואשר יגרמו להפרעה בצפייה באתר. יובהר כי ניהול האתר מתקיים עם שרתים מסוג מסוים, עם קיבולת מידע מסוימת וייתכן כי תהיינה מגבלות צפייה בזמני עומס.
   • כרמל לא תהיה אחראית לכל שינוי ו/או עיכוב ו/או תקלה בלוחות הזמנים שייגרמו על ידי חברת השליחויות, אשר אינם בשליטתה ו/או אשר אינם נובעים ממעשה או ממחדל של כרמל.
   • כרמל לא תהיה אחראית למקרים שבהם הלקוח אינו אוסף את המשלוח ממקום האיסוף בתוך טווח הזמנים שנקבע לכך בהודעה שתישלח ללקוח.
 1. החזרות וזיכויים
  • במקרה של ביטול עסקה, הלקוח ידאג להשבת הספר/ים לידיעות ספרים לכתובת: נח מוזס 1, ראשון לציון, כשכל ספר שלם, תקין וללא פגם, ובמידה שהספר הגיע ללקוח באריזה אזי כשהוא באריזתו המקורית, וזאת לא יאוחר מ־14 (ארבעה־עשר) יום ממועד קבלת הספר/ים. תהליך הזיכוי ללקוח יתבצע רק לאחר אישור מכרמל שכל ספר התקבל חזרה תקין ושלם.
  • הזיכוי יתבצע בתוך 3 (שלושה) ימי עסקים מיום אישורה של כרמל כאמור לעיל ויזוכה אמצעי התשלום שמסר הלקוח, בניכוי דמי ביטול בגובה 5% משווי העסקה.
 1. שונות
  • אין כפל מבצעים והנחות. לא ניתן לממש את המבצע ברשתות ובחנויות הספרים השונות אלא אך ורק בהזמנה באתר האינטרנט של כרמל: carmelph.co.il
  • לא ניתן לשלם בתווי קנייה ושי.
  • אין מכירה בסיטונות ו/או מכירות מרוכזות של כותרים ספציפיים בכמויות העולות על 10 (עשר) יחידות מכותר מסוים ללקוח. המכירה ללקוחות פרטיים בלבד.
  • כרמל אינה אחראית לפעילות התקינה של רשתות הטלפון ו/או האינטרנט, על כל רכיביהן, ולא תישא באחריות כלשהי לניתוקים ו/או להפסקות ו/או להפרעות ו/או לכשל טכני ו/או לכל נזק ו/או להוצאה ו/או להפסד וכד' אשר ייגרמו ללקוח, בין במישרין ובין בעקיפין, בגין חוסר יכולת טכנית לרכוש את הספר/ים באתר.
  • כרמל שומרת לעצמה את הזכות להפסיק או להאריך או לשנות את המבצע ותנאיו בכל עת, לאלתר וללא הודעה מוקדמת ומכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, וכן לשנות או לתקן בכל עת, לאלתר וללא הודעה מוקדמת ומכל סיבה שהיא את תקנון מבצע זה ו/או כל חלק ממנו ו/או כל הוראה בתקנון.
  • המבצע בכפוף למלאי של כרמל בכל עת. במקרה שבו הוזמן ספר שחסר במלאי או במקרה שלא אותר המלאי במחסני כרמל מכל סיבה שהיא, הלקוח יזוכה בהתאם למחיר הספר כאמור. לא יתבצעו הזמנות עתידיות.
  • הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל־אביב בלבד.
  • כל האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות, אך הוא מכוון לגברים ולנשים באופן שווה.

ט.ל.ח.