תנאי שימוש באתר (תקנון)

 1. השימוש באתר מותנה בקבלת כל התנאים. שימוש באתר ייחשב כהסכמה לכל התנאים, ההודעות וההגבלות שבתנאי שימוש אלה.
 2. אתר הספרים של הוצאת כרמל הוא אתר אינטרנט המנהל קטלוג וירטואלי של הוצאת כרמל.
 3. אתר הוצאת כרמל מציג תחומי תוכן משתנים הקשורים בספרי ההוצאה.
 4. אתר האינטרנט של הוצאת כרמל מוגבל לשימוש אישי ואין לעשות בו שימוש מסחרי ללא הרשאה בכתב מהוצאת כרמל.
 5. המבצע פעולה באתר הוצאת כרמל מתחייב שהוא מודע לתקנון האתר של הוצאת כרמל ומסכים להוראותיו.
 6. לא תהיה למבצע פעולה באתר הוצאת כרמל כל טענה או תביעה, במישרין או בעקיפין כנגד האתר של הוצאת כרמל.
 7. כל תושב ישראל מעל גיל 18 או כל תאגיד במדינת ישראל רשאי לבצע פעולה באתר של הוצאת כרמל.
 8. בעת ביצוע הפעולה מטעם אדם או תאגיד המוכר בישראל עליו לציין את שמו הפרטי, שם משפחתו, מספר טלפון כולל טלפון נייד. תאגיד יציין מספר ח"פ שלו, טלפון, כתובת.
 9. המשתמש באתר מתחייב שלא לציין פרטים כוזבים. המציין פרטים כוזבים יהיה צפוי לתביעות נזיקין.
 10. על המשתמש באתר חל איסור לבצע בו שינויים. כמו כן אסור לו לשכפל או לפרסם כל מוצר שמקורו באתר האינטרנט של הוצאת כרמל.
 11. המחירים באתר של הוצאת כרמל כוללים מע"מ.
 12. הוצאת כרמל לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית ע"י משתתפי המכירה.
 13. הוצאת כרמל שומרת לעצמה את הזכות לסגור את כל האתר או חלקו, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 14. במקרה של טעות בהדפסה או בתיאור המוצר או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר אחר רשאית הוצאת כרמל לבטל את הרכישה הספציפית.
 15. הוצאת כרמל תהיה רשאית לשנות מפעם לפעם את התקנון ואת כללי ההשתתפות.
 16. אתר הוצאת כרמל מוגן ע"י הדין הישראלי והבינלאומי.
 17. על תקנון זה של הוצאת כרמל יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין הנוגע לתקנון זה הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור ירושלים.
 18. אם גורמים או אירועים שאינם בשליטת הוצאת כרמל יעכבו או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, לא ישמש הדבר עילה לתביעה כלשהי.
 19. מדיניות החזר מוצרים הנהוגה באתר היא לפי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.