צרו קשר

בפניות הקשורות להזמנות ספרים באתר יש ליצור קשר טלפונית:

בפניות אחרות הקשורות באתר אפשר לעשות שימוש בטופס הפנייה. נשמח מאוד לשמוע את חוות דעתכם ולטפל בכל בעיה שצצה

אפשר לפנות אלינו בכל נושא הקשור לתכנים ולספרים באתר גם במייל:

בנושאים הקשורים להוצאה לאור, ושאר פניות שאינן קשורות באתר:

משלוח כתבי יד

עדכון: עד להודעה חדשה אין לשלוח כתבי יד להוצאה, לא בדואר ולא במייל. סליחה ותודה.

אם כתב היד לא התקבל לפרסום, הוצאת כרמל איננה מתחייבת ליידע את השולח/ת על ההחלטה. כמו כן, כתבי יד שנשלחו בדואר ללא צירוף מעטפה מבוילת לא יוחזרו לבעליהם. יש לצרף לכתב היד גם פרטי התקשרות הכוללים כתובת למשלוח דואר, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני.

יתר על כן, אין לצרף לכתב היד חומר מקורי כתוב או תצלומים מקוריים. ההוצאה איננה מתחייבת על שמירתם ו/או על החזרתם של אלו לבעליהם! רצוי אפוא שכל משלוח כתב היד יהיה העתק. אנא שימרו את המקור אצלכם.

טווח הזמן בין קבלת כתב היד לתשובה בעניינו (אם הוחלט לקבלו או כל תשובה אחרת, בהתאם לשיקול דעת ההוצאה) עשוי להתארך, אנא התאזרו בסבלנות. זיכרו שהוצאת כרמל, בניגוד לרוב הוצאות הספרים, אינה מבקשת תשלום על קריאת כתבי היד, ולכן עומס הקריאה יוצר לעתים עיכובים במתן התשובה.

הוצאת כרמל מעוניינת בעיקר בכתבי יד בתחום העיון, הפרוזה והשירה. אנו ממעטים מאוד להוציא ספרים לילדים ולבני הנעורים.

בברכת הצלחה,
הוצאת כרמל.